Prindi

TTK alustas keskkonnahariduslike töötubadega Tallinna koolidele26.10.2015

Tallinna Tehnikakõrgkooli tehnoökoloogia õppetool osaleb Tallinna Haridusameti projektis „Keskkonnahariduslikud programmid Tallinna koolidele 2015/16 õ.-a.“ Projekti raames viiakse läbi 20 töötuba perioodil 26.10-02.12.2015, osalema on registreerunud 350 gümnaasiumi õpilast. Esimestena olid 26.10 2015 töötoas Gustav Adolfi Gümnaasiumi abituriendid.

Õpilastele viiakse läbi kaks erinevat töötuba. Üks töötuba käsitleb toote keskkonnamõju ja tarbijakäitumist. Töötoa eesmärgiks on selgitada õpilastele, kuidas uuritakse toodete mõju keskkonnale ja selgitada tarbijate ostuotsuste tagajärgi ning mõju keskkonnale. Töötoa teoreetilises osas tutvustatakse toote keskkonnamõju uurimiseks kasutatavaid teaduslikke lähenemisviise ja meetodeid. Praktilises osas tutvutakse ühe toote näitel keskkonnamõju faktorite ja indikaatoritega ning kaardistatakse grupitööna ühe toote keskkonnamõju. Töötoa juhendaja on dotsent Siret Talve.

Jäätmekäitluse töötoa eesmärgiks on tutvustada õpilastele erinevaid jäätmeliike ja nende töötlemise tehnoloogiad. Teoreetilises osas antakse ülevaade erinevatest jäätmeliikidest ja nende töötlemisvõimalustest. Praktilises osas uuritakse biojäätmete kompostimist ja kompostis leiduvaid organisme või komposti nõrgvett. Töötoa viib läbi lektor Monica Vilms.


  • Jaga: