Prindi

TTK arendab koostööd XAMK rakenduskõrgkooliga Soomes10.05.2019

Erasmus+Mobility raames külastasid TTK õppejõud Anne Uukkivi ja Helen Kiis Xamk-i rakenduskõrgkooli Soomes, vastuvisiit ja täpsemate edasiste koostööplaanide arutamine toimub TTK-s 5. juunil.

Xamk on Soome suurimaid rakenduskõrgkoole, kus õpib ligi 9300 tudengit. Lõpetajaid on aastas ligi 1700 tudengit, mis teeb lõpetamise protsendiks ligi 70. Sarnaselt TTK-le õpetatakse elektritehnikat, keskkonnatehnoloogiat ja hoonete ehitust ning logistikat, kokku on bakalaureuseõppes 62 ja magistriõppes 27 eriala.

„Sisseastumisel esitavad sealsed tudengikandidaadid motivatsioonikirja, teevad eksami ja osalevad intervjuul. See on sealsete õppejõudude arvates põhjuseks, mis tagab nende kõrge lõpetajate arvu“, rääkis Anne Uukkivi. Teiseks tuuakse välja mentorõppejõudude süsteemi. Igal erialal on oma mentorist õppejõud, kellega vähemalt kord semestris kohtutakse, koos eesmärke seatakse ja nende saavutamist jälgitakse. „Õppijate toetuseks on lisaks mentorõppejõududele igal rühmal ka kaks tuutorit ehk sama kooli tudengit“, selgitas Anne Uukkivi.

Helen Kiis tõi välja, et vähendatud on ka õppeainete arvu semestris, mis võimaldab tudengitel keskenduda korraga väiksemale arvule ainetest. “Soovijatel on võimalik aineid läbida ka avatud ülikooli kaudu,1 EAP maksab 10 eurot ning koolitatakse ka ettevõtteid”.

Märkimisväärselt palju kasutatakse e-õpet ja paljud kursused on täielikult e-õppe vormis. „Õppijate aktiveerimiseks püüavad õppejõud kasutada väga uudseid meetodeid. Näiteks üks metsanduse õppejõud laseb õppijatel tunni sisu kokku võtta Twitteri säutsuna (maksimaalselt 270 tähemärki)“, tõi Anne Uukkivi näite.


  • Jaga: