Prindi

TTK elektritehnika tudengid õppisid TTÜ kõrgepingelaboris11.12.2013

TTK ja Tallinna Tehnikaülikooli koostöö võimaldas mehaanikateaduskonna elektritehnika õppekaval kõrgepingetehnika õppeaines viia sügissemestril läbi laboritööd.

Selle õppeaine teoreetilisi aluseid aitavad paremini mõista visuaalselt nähtavad efektid, mida on võimalik tekitada selleks ette nähtud spetsiaalselt sisustatud kõrgepinge laboratooriumides.

Kõige lähim võimalus selleks asub TTÜs, kus aastatepikkuse järjepideva töö tulemusena on välja arendatud ja sisustatud Eestis ainulaadne kõrgepinge laboratooriumite kompleks ning välja töötatud ka vastav õpetamismetoodika.

Praktiliste tööde läbiviimiseks valmistati TTÜ Elektroenergeetika instituudis TTK tudengitele ette kõrgepinge laboratooriumi kasutamise ohutusjuhend ning kahe laboratoorse töö juhend. Esimene laboritöö käsitles kõrgepinge mõõtmist ja teine kõrgepinge läbilööki erineva kujuga elektriväljades. Praktikumide läbiviimiseks jagati TTK üliõpilased kolme gruppi nii, et igal üliõpilasel oleks võimalik maksimaalselt töös osaleda. Kõrgepingekatsete sooritamisele eelnes üliõpilaste ohutustehniliste ning baasteadmiste kontroll, mis hõlmas eelseisvate tööde sisust arusaamist.

Kahe õppeasutuse koostöö organisatoorne pool sujus väga hästi. Seega näeksid mõlemad õppeasutused lähiaastatel positiivselt alanud viljaka koostöö jätkumist kõrgepingealal.

1163_Katse_labiviimise_tutvustus

1115_CAM00505

1116_CAM00509


  • Jaga: