Prindi

TTK hakkab pikaajalisi töötuid koolitama27.05.2016

Sihtasutus INNOVE otsustas Euroopa Sotsiaalfondi toel rahastada TTK projekti „Praktika toob tööle“, mis on mõeldud aitama tööturult eemal olnud inimestel tööle naasta.

TTK hakkab kahe aasta jooksul projekti raames koolitama inimesi, kes on tööturult eemal olnud vähemalt kaksteist kuud. Kokku loodetakse koolitust anda kuni 200 inimesele, kes võiksid uute teadmiste ja kogemustega uuesti tööle saada või oma ettevõtte luua.

TTK avatud kõrgkooli juhataja Agnes Udumäe sõnul on projekti eesmärk tegelikult laiapõhjalisem lähenemine inimesele. „Vestleme osalejatega ning analüüsime koos nende kogemusi ja väljavaateid tööturul, pakkudes eriala- ja karjäärinõustamist“. Nõustamise järel koostab osaleja individuaalse arenguplaani. Projekt pakub laia valiku koolitusi, tööpraktikat ettevõttes ja kohtumisi erialaspetsialistidega, mis peaks tagama parima tööle rakendumise ja tööturul püsimise.

Majanduskriisi tagajärjel on kasvama hakanud pikaajaliste töötute arv küll viimase paari aasta jooksul langenud, kuid püsib endiselt kõrgel tasemel. 2015.aasta II kvartalis oli enam kui 12 kuud tööd otsinuid 19200 inimest. Sealjuures ligi kolmandik töötutest on olnud tööta kauem kui kaks aastat. Arvestades, et pikaajaliste töötute hulgas on palju madalama haridustasemega inimesi, on oluline nende õpivalmiduse ning haridustaseme tõstmine, näiteks täiend- või ümberõppes. Nii suurenevad nende võimalused leida sobivat tööd ning väheneb ka risk uuesti töötuks jääda.

Valdkondadest, kus kvalifitseeritud tööjõu järele on kõrge nõudlus, tõi Udumäe välja  masinatööstuse ja transpordi sektori. Erialakoolitused, mida projektis pakutakse on: keevitamine, CNC, metalli ja plastimaterjalide töötlemine, tekstiilimaterjalide müügitöö ja veokorralduse juhtimine. Ühe erialakoolituse maht on 120 akadeemilist tundi. Lisaks pakutakse isiksuse arengut ja ettevõtlikkust soodustavaid koolitusi.

Projekti koostööpartneriteks on Eesti Logistika ja Ekspedeerimise Assotsiatsioon, Eesti Rõiva- ja Tekstiililiit, mittetulundusühing Eesti Masinatööstuse Liit ning MTÜ Eesti Plastitööstuse Liit.

Sihtgrupi kaasamine projekti toimub kahes etapis. Esimesed sada projektis osalejat võetakse vastu 31. augustiks 2016, teine sada 2017.aasta algul.

EL_Sotsiaalfond_horisontaalne


  • Jaga: