Prindi

TTK institutsionaalne akrediteerimine05.11.2014

11.- 12 novembril viibib TTK-s rahvusvaheline komisjon, mis annab hinnangu kõrgkooli juhtimise, töökorralduse, õppe- ja teadustegevuse ning õppe- ja uurimiskeskkonna vastavusele õigusaktidele, kõrgkooli eesmärkidele ja arengukavale.

Külastuse ajal tutvub komisjon maja ja mitmete dokumentidega ning intervjueerib kõrgkooli töötajaid, üliõpilasi ja huvigruppide esindajaid.

Hindamise ühe osana valmis käesoleval aastal TTK eneseanalüüsi aruanne, mis käsitleb kõrgkooli juhtimist, õppetegevust, teadus-, arendus- ja loometegevust ning ühiskonna teenimist. Valminud aruanne on ka kohtumiste ja hindamise aluseks.

Aruanne valmis valdkondade juhtide eestvedamisel kaasates kooli liikmeid ja üliõpilasi eesmärgiga anda ülevaade kõrgkooli juhtimisest ning tegevustest.

Hindamisprotsess on kooli jaoks hea võimalus analüüsida oma tegevusi ning saada konstruktiivset tagasisidet kogenud ekspertidelt. Tulemused saab aluseks võtta kooli uue tegevuskava ning parendustegevuste väljatöötamisel.

Eestis koordineerib välishindamist Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuur (EKKA), kelle veebilehelt on võimalik akrediteerimise kohta täpsemalt lugeda: http://ekka.archimedes.ee/korgkoolile/institutsionaalne-akrediteerimine.

EKKA moodustab kõrgkooli akrediteerimise kohta lõppotsuse tegemiseks hindamisnõukogu, mis võtab aluseks kooli külastanud hindamiskomisjoni aruande ja hinnangud. Tulemus teatatakse hiljemalt 4,5 kuud peale kooli külastust.

Välishindamise protsessi peab iga kõrgkool läbima vähemalt kord seitsme aasta jooksul. TTK läbib institutsionaalset akrediteerimist esmakordselt.

Hindamiskomisjoni CV-dega saab tutvuda siin: http://ekka.archimedes.ee/korgkoolile/institutsionaalne-akrediteerimine/hindamiskomisjonid. TTK hindamiskülastuse ajakavaga ja intervjueeritavate nimedega saab tutvuda siin

 


  • Jaga: