Prindi

TTK ja Viimsi vallavalitsuse leping hõlmab mitmeid koostöövaldkondi02.09.2014

Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend ja Viimsi vallavanem Andres Kaarmann kirjutasid 12.08.2014 alla koostöölepingule, mille eesmärgiks on koostöös Viimsi vallaga planeeringute ja hoonestuse eskiislahenduste ning analüüside teostamine.

TTK-poolne soov on leida rakendusarhitektuuri eriala praktiliste ainete ehk kursuseprojektide-lõputööde teemasid, mis pakuksid reaalset ja laiemat huvi. Esimese pääsukesena on kokku lepitud  Tammepargi arenduspiirkonna planeerimise ideeprojekti koostamises, kus lahenduse peaksid leidma Viimsi Riigigümnaasiumi hoone kõrval ka korterelamute kvartal, park, spordihall ja teised spordi-j a vabaaja rajatised. Viimsi valla huvi on peale Riigigümnaasiumi asukoha analüüsi leida alale terviklik lahendus koos veendumusega spordi- ja vabaaja veetmise valitud funktsioonide õigsuse osas, mis oleks aluseks edaspidisel arendusel ja nii ala kui ka rahaliste vahendite planeerimisel.

Leping reguleerib TTK ja Viimsi vallavalitsuse koostööd rakendusteaduse, arendustegevuse ning loome- ja õppetöö valdkondades. Teadus- ja arendustegevuse valdkonnas hõlmab koostöö TTK poolt pakutavate rakendusuuringute ning arendus- ja loometegevusega seonduvate teenuste, eelkõige: hoonete ja rajatiste lähteolukorra modelleerimise ja ehitusjärelevalve, planeeringute ja hoonestuse analüüside ja ideekavandite lahenduste väljatöötamist.

Leping näeb ette ettevõtlusalaseid konsultatsioone, TTK spetsialistide kaasamist töörühmadesse ja ekspertkomisjonidesse. Lepingus on märgitud ühe valdkonnana ka laste ja noorte kaasamist tehnilise kõrghariduse omandamise võimaluste tutvustamisel ja tehniliste alade populariseerimisel. TTK ja Viimsi vald kavandavad koostööd ka täienduskoolituse kursuste väljatöötamisel ja rakenduskõrghariduse õppekavade arendamisel.

 

 

 

 


  • Jaga: