Prindi

TTK koostöö Kouvola ametikooliga vedurijuhtide koolitamisel23.05.2014

Transporditeaduskonna kutsel külastas 20.05.2014 TTKd Kouvola Ametikooli (KSAO) viieliikmeline delegatsioon eesotsas rektor Timo Olli´ga, et arutada vedurijuhtide koolitamise käivitamisega seonduvat.

Arutelul osalesid TTK rektor Enno Lend, transporditeaduskonna dekaan Aimar Lukk, raudteetehnika õppetooli hoidja Priit Siitan ja raudteetehnika õppetooli konsultant Wladimir Segercrantz.

Nii nagu Eesti, peab ka Soome arvestama Euroopa direktiivi nõuetega, et alates 01.07.2013 tohib vedurijuhte koolitada üksnes riigi poolt tunnustatud koolituskeskustes. Soomes on vastavaks koolituskeskuseks Kouvola Ametikool ja Eestis Tallinna Tehnikakõrgkool.

Kouvola Ametikool on vedurijuhtide koolituse õppeprogrammi rakendamisega jõudnud lõppfaasi, mistõttu oli hea võimalus arutada koolitusega seotud nüansse, mida võiks ka TTKs arvesse võtta. Huvipakkuv oli info, et Soomes loetakse vedurijuhi tööd väga prestiižseks ja vedurijuhtide koolitusele on sooviavaldusi ühele kohale 50.

Kouvola Ametikool on juba jõudnud rakendada õppetöösse vedurijuhtide sõiduõppeks 12 simulatsiooniseadet, kolmeteistkümnes on hetkel seadistamisel. TTK teeb praegu jõupingutusi aastaks 2015 kasvõi ühe simulatsiooniseadme muretsemiseks. Soomes peab vedurijuht simulatsiooniseadmel tegema 140 tundi sõiduharjutusi. Meie jaoks oli üllatav simulatsiooniseadmetel vedurijuhtide koolitamisega tegeleva Matti Ranta hea eesti keele oskus, mis on eelduseks tihedaks koostööks.

Kouvola Ametikool ja TTK pidasid vajalikuks jätkata koostööd vedurijuhtide väljaõppe teemadel ja lepiti kokku valmistada ette koostöölepe. Külalistele näidati ka kõrgkooli ja tutvustati laboreid.

Soome kolleegid käisid ka ASis Eesti Liinirongid (ELRON), kus said näha uusi Stadler FLIRT reisironge.

 


  • Jaga: