Prindi

TTK õppejõud Marge Täks pälvis Primuse tunnustuse07.03.2014

Tallink Spa & Conference Hotel´is toimus 06.03.2014 programmi Primus lõpetamine ja tänuüritus partneritele. Programmi Primus esindus avaldas tänu kõigile koostööpartneritele ja tunnustas parimaid. Esile tõsteti ka TTK õppejõudu Marge Täksi programmi moto „Õpetamine on õppimine“ aktiivse järgimise, programmi koolitustel osalemise ja nende korraldamise eest

Programm Primus on 2008 – 2014 Euroopa struktuurivahenditest rahastatav programm, mida viib ellu sihtasutus Archimedes. Programmi eesmärgiks on toetada kõrgkooli õppe kvaliteeti ja tõsta lõpetajate konkurentsivõimet ning eesmärkide täitmiseks teeb programm tihedat koostööd 21 partneriga.

Programmil on kuus tegevusvaldkonda:

  • õppejõudude õpetamis- ja juhendamisoskuste arendamine
  • kvaliteetse õpiväljundipõhise õppe arendamine
  • VÕTA rakendamise kvaliteedi arendamine
  • strateegilise juhtimise suutlikkuse tõstmise toetamine kõrgkoolides
  • uuringute ja analüüside läbiviimine
  • õppija toimetuleku toetamine

Programmi Primus eelarve on 14,6 miljonit eurot, millest 95% tuleb Euroopa Sotsiaalfondist. Tallinna Tehnikakõrgkool on programmilt õppeprotsessi arendamiseks saanud toetust kokku ligi 284 000 euro ulatuses.

Programmi Primus tänuüritust juhtis Tartu Ülikooli psühholoogiaõppejõud Tõnu Lehtsaar. Esinesid programmi Primus tegevjuht Kadrin Kergand, Haridus- ja Teadusministeeriumi kõrghariduse osakonna juhataja Helen Põllo, Tallinna Ülikooli arendusprorektor Eve Eisenschmidt, Tallinna Tehnikaülikooli õppeprorektor Jakob Kübarsepp ja Sisekaitseakadeemia rektor Lauri Tabur.

Marge Täksi auhind

 


  • Jaga: