Prindi

TTK osalusel valmis uus ettevõtluse õppemoodul tehnikaerialadele03.04.2014

Uus ettevõtluse õppemoodul valmis Eesti, Saksa ja Austria kolme kutsekooli ja TTK koostöö tulemusena saksa, eesti ja inglise keeles. TTK kanda oli õppekava ja metoodika väljatöötamise vastutusrikas roll. Uue õppemooduli loomist toetas SA ARCHIMEDES koordineeritava Euroopa elukestva õppe programmi allprogrammi Leonardo da Vinci uuendussiirde projekt ENTRETECH „Laiendatud ettevõtlusõppe integreerimine tehnikaõppekavade koosseisu Austria kogemuste baasil” (2012–2014).

Projekti elluviimise tingisid puudused ettevõtlusoskuste ja ettevõtlikkuse kujundamisel tehnikahariduses. Vajakajäämistele viitas ka Euroopa Komisjoni 2009. aasta ekspertrühma aruanne ettevõtlusõppest kutsehariduses ja -koolituses. Uue ettevõtluse õppemooduli loomisega püütakse edendada ettevõtluse ja ettevõtlikkusega seotud oskusi tehnikaerialade (üli)õpilastel. Õppemooduli läbinud õppijal valmib ainete jooksul isikliku arengu portfoolio, mille toel on kergem otsustada, kas tal oleks tulevikus mõtet alustada ettevõtlusega või tegutseda ettevõttes pigem spetsialistina või hoopis mõnel muul ametikohal.

Õppemooduli maht on koos iseseisva ja praktilise tööga 195 tundi ning seda testiti projektis osalevate riikide koolides. Õppemooduli ja testide küsimustega on võimalik tutvuda projekti kodulehel www.entretech.ee Projekti koordinaatoriks oli Pärnu Saksa Tehnoloogiakool, partneriteks Tallinna Tehnikakõrgkool, Austria Klagenfurti Kõrgem Tehnikakool ning Saksamaa Königs-Wusterhauseni Tehnoloogia- ja Kutsehariduskeskus.

Projekti kogumiku kaas:

Entretechi kogumiku kaas

 

 


  • Jaga: