Prindi

TTK rektor kuulutas välja aasta tegusa üliõpilase stipendiumikonkursi14.05.2014

Tallinna Tehnikakõrgkooli rektor Enno Lend kuulutas 29.04.2014 välja tegusa üliõpilase stipendiumikonkursi.

Rektor määras stipendiumi suuruseks 2013/2014. õppeaastal 3000 eurot, mis jaotatakse stipendiaatide vahel vastavalt stipendiumikomisjoni ettepanekule. Stipendiumi 2013/2014. õppeaasta saavutuste eest saab taotleda kuni 1. juunini, avaldus esitada rektori abi kätte ruum 204.

Stipendiumikomisjoni esimees on rektor Enno Lend, liikmed: õppeprorektor Lauri Peetrimägi, arendusprorektor Anne Kraav, finantsosakonna juhataja Tea Luks ja üliõpilasesinduse esimees Ranno Lill.

TTK aasta tegusa üliõpilase stipendiumi statuudi ja selle muudatused kehtestab TTK rektor TTK nõukogu heakskiidul. Stipendium on loodud eesmärgiga ergutada ja tunnustada TTK üliõpilasi, kes on silma paistnud TTK jaoks oluliste saavutustega õppe-, teadus-, arendus- ja loometegevuse, spordi ning kogukonna teenimise valdkondades. Stipendiumikonkursi fond moodustub sponsorsummadest ja teistest TTK põhitegevusega seotud tasuliste teenuste osutamise eest saadud ja muude vahendite arvelt.

Stipendiumile saavad kandideerida kõik TTK üliõpilased, kes on stipendiumikonkursi väljakuulutamise õppeaasta jooksul saavutanud silmapaistvaid tulemusi nimetatud valdkondades. Stipendiumile kandideerimiseks esitab kandidaat avalduse ja tõendid oma saavutuste kohta rektori nimele.

Stipendiumi taotluste esitamise tähtaeg on 1. juuni.

TTK aasta tegusa üliõpilase stipendiumi statuut:

Aasta tegusa üliõpilase stipendiumi statuut

 


  • Jaga: