Prindi

TTK seitse õppekava läbis kvaliteedi hindamise30.06.2015

Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuuri kõrghariduse nõukogu otsustas 18.06.2015: kinnitada hindamisaruanne ja viia järgmine Tallinna Tehnikakõrgkooli tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagrupi esimese ja teise õppeastme kvaliteedi hindamine läbi 7 aasta pärast.
Tehnika, tootmise ja tehnoloogia õppekavagruppi kuuluvad järgmised õppekavad: autotehnika; elektritehnika; tehnomaterjalid ja turundus; tehnoökoloogia; masinaehitus; rõiva- ja tekstiiliala ressursikorraldus; rõivaste tehniline disain ja tehnoloogia.

Õppekavakvaliteedi hindamisel hinnatakse õppekavade ning nende alusel toimuva õppe- ja arendustegevuse vastavust õigusaktidele, riigisisestele ja rahvusvahelistele standarditele ja arengusuunadele eesmärgiga anda soovitusi õppe kvaliteedi parandamiseks. Õppekavagrupi kvaliteedi hindamise eesmärk on kõrgkooli sisehindamise ja enesearenduse toetamine.

Sügisel viib EKKA Tallinna Tehnikakõrgkoolis läbi transporditeenuste õppekavagrupi kvaliteedi hindamise. Õppekavagruppi kuulub 2 TTK õppekava: transport ja logistika; raudteetehnika.

Tallinna Tehnikakõrgkool läbis lõppenud kooliaastal positiivselt institutsionaalse akrediteerimise. Kõrgkooli vastavushindamisel analüüsiti nõuetele ja tingimustele vastamist neljas valdkonnas – kõrgkooli juhtimine ja toimine; õppetegevus; teadus-, arendus- ja loometegevus; ühiskonna teenimine. Kõrgkooli akrediteering kehtib kuni 28.01.2022.


  • Jaga: