Prindi

TTK transporditeenuste õppekavad läbisid kvaliteedihindamise08.03.2016

Tallinna Tehnikakõrgkool esitas Eesti Kõrghariduse Kvaliteediagentuurile (EKKA) hindamiseks transporditeenuste õppekavagrupi kaks õppekava, mis mõlemad läbisid hindamise.

Rahvusvaheline ekspertkomisjon hindas transporditeaduskonna raudteetehnika ning transpordi ja logistika õppekavu, leides et mõlema lõpetajate järele on tööturul suur nõudlus. Kõrgkoolil on ka suurepärane maine tööandjate seas, kes tunnustavad lõpetanute teoreetilisi teadmisi ja praktilisi oskusi. Komisjon märkis, et kõrgkooli õppekavanõukogudesse ja lõputööde kaitsmiskomisjonidesse kuuluvad vilistlaste tööandjate, tööstuse ja ülikoolide esindajad, mis tagab õppekava asjakohasuse ja vastavuse tööturu vajadustele tugevdades kooli juba niigi häid sidemeid töömaailmaga.

Raudteetehnika õppekava tugevusena tõid eksperdid välja, et see on Eesti mõistes ainulaadne –  eriala on võimalik õppida vaid TTK-s. Logistika ja transpordi õppekava juures toodi esile iga-aastane Logistikaseminar, mida korraldavad üliõpilased.

Soovitusena märkis komisjon suurendada inglise keeles õpetatavate õppemoodulite arvu ja pöörata rohkem tähelepanu teadustööle. Muret tegi ka suur väljalangevus erialadelt. Komisjoni soovituseks oli muuta õppekorraldus paindlikumaks, kasutades rohkem e-õppe võimalusi. Varakult tuleks komisjoni soovitusel kindlaks teha ka sisseastujate matemaatilised oskused ning pakkuda tasandusõpet.

EKKA nõukogu otsuse kohaselt toimub järgmine transporditeenuste õppekavagrupi kvaliteedi hindamine seitsme aasta pärast.


  • Jaga: