Prindi

TTK ÜTTÜ Heureka jätkab tegevust seltsinguna23.05.2014

TTK rektor Enno Lend, üliõpilasesinduse esimees Ranno Lill ning kõrgkooli teadus-, arendus ja loomenõukogu (TAL nõukogu) esimees, professor Martti Kiisa kirjutasid 23.05.2014 alla seltsingulepingule, et koondada seltsinglaste hulka TTK üliõpilased, kes on huvitatud osalemisest teadustehnilistes uuringutes, eksperimentaalprojekteerimises ja arendus- ning loometegevuses suuremas mahus, kui seda võimaldavad TTK õppekavad.

Selle eesmärgi saavutamiseks kohustatakse moodustama alalisi loomingulisi gruppe TTK teadus- ja loometegevuse perspektiivplaanis ette nähtud teemade lahendamiseks loodud TTK loominguliste gruppide juurde. Alalisi loomingulisi gruppe juhendavad vastava teemavaldkonna vastutavad täitjad. Samuti saab moodustada ajutisi loomingulisi gruppe lühiajalise kestusega üksikuurimuste lahendamiseks.

Koostöö aluseks on seltsinguline tegevus, arvestades TTK võimalusi ja ühiskonna vajadusi. Loominguliste gruppide tehtavat tööd rahastab TTK läbi oma eelarve samadel alustel muude TTK teadus- ja arendustegevustega.

Seltsing määratleb ennast läbi nime Tallinna Tehnikakõrgkooli üliõpilaste vabatahtlik teadus-tehniline ühendus Heureka. Heureka seltsinglaseks võib saada iga üliõpilane, kes tunnustab lepingu tingimusi ja soovib panustada lepingu eesmärkide saavutamisse.

Seltsingu ühist tegutsemist juhib Heureka juhatus, mis on 7-liikmeline ja mille hulka kuuluvad TTK üliõpilasesinduse esimees, TAL tegevuse koordinaator üliõpilasesinduses, TTK viie teaduskonna esindajad, igast üks. Heureka juhatuse liikmed teaduskondadest valib TTK üliõpilasesindus.

Heureka juhatus esindab TTK üliõpilaskonda loomingulistes kontaktides teiste kõrgkoolide teadusalaste üliõpilasorganisatsioonidega; korraldab kevadsemestril üliõpilaste teadus- ja uurimistööde esitluspäeva õppeaasta jooksul tehtud töödest kokkuvõtte tegemiseks ja valib ning suunab paremad tööd üliõpilastööde vabariiklikele ja rahvusvahelistele konkurssidele; kuulutab välja üliõpilaste uurimis- ja teadustööde konkursid ning kinnitab konkursi statuudi; soovitab Heureka töögruppide liikmete töid avaldamiseks TTK toimetistes jne.

Seltsinguleppe sõlmimine


  • Jaga: