Prindi

TTKs käivitus vedurijuhtide koolitus03.10.2014

Tallinna Tehnikakõrgkoolis algas 01.10.2014 vedurijuhtide koolitus, millest võtab osa 18 tulevast rongijuhti/vedurijuhti.

Koolituse põhitellija on AS Eesti Liinirongid (Elron). Elroni kaudu koolitusele soovijaid oli üllatavalt palju, 5,5 inimest kohale. Lisaks 13-le Elroni poolt suunatud õppurile on oma 4 õppurit suunanud koolitusele ka AS EVR Cargo. 2 õppurit on suunatud koolitusele Töötukassa kaudu ja nendele on õppeprotsessi eduka läbimise korral tagatud ka töö vedurijuhina.

Kahe kuu jooksul saavad õppurid põhjaliku teoreetilise ettevalmistuse kokku 368 tunni ulatuses. Selle aja jooksul külastatakse ka Eesti suuremaid raudteejaamu, olulisemaid liiklussõlmi, kus saadakse ülevaade raudtee infrastruktuurist, liikluse korraldusest ja ohutuse tagamise meetoditest. Loengutel osaleb palju tippspetsialiste, lektoreid raudtee-ettevõtetest ja teistest raudteega seotud asutustest.

Teooriaosa järel minnakse praktikale ettevõttesse, kus õpitakse konkreetselt rongijuhile/vedurijuhile vajalikke oskusi. Koolitusprotsess lõpeb orienteeruvalt 2015. a mais.

Kogu õppeprotsess lõpeb Maanteeametis sooritatava riikliku eksamiga.

 


  • Jaga: