Prindi

TTÜ rektor Jaak Aaviksoo külastas TTK-d29.01.2016

Neljapäeval, 28.01 külastasid TTK-d TTÜ rektor Jaak Aaviksoo ja õppeprorektor Jakob Kübarsepp, kes kohtusid TTK juhtkonnaga koostöövõimaluste arutamiseks ning tutvusid TTK laboritega.

Kohtumisel oli kõne all kõrgkoolide vahelise koostöö hetkeseis ning kahe kooli tegevuste kavandamine johtuvalt mõistlikust tööjaotusest. Keskseks teemaks oli koostöö, mitte institutsioonide konsolideerimine.

Vahetati mõtteid, kas mõnede õppekavade puhul oleks mõistlik kõrghariduse esimese astme õppe läbiviimine TTK-s (sh ka teistes kõrgkoolides). TTÜ-s oleks plaanis peamiselt magistriõpe. Muuhulgas pakuti ideetasandil välja, et TTÜ õppekava reformis võiksid üliõpilased valida bakalaureuse ja rakenduskõrghariduse suuna vahel mitte sisseastumisel, vaid õppeaja keskel.

Arutati, kuidas mõjutab koolide arengut üliõpilaste arvu vähenemine ning milline on selle kaasmõju õppekavade vähendamisele ja üliõpilaste vastuvõtule.


  • Jaga: