Prindi

Tutvu 2018. aasta TTK vastuvõtutingimustega02.04.2018

2018. aastal saab alates 20. juunist kandideerida TTK üliõpilaseks lävendipõhiselt ja paremusjärjestuse alusel kesk- või kutsekeskhariduse lõputunnistuse keskmise hindega, mis on kõrgem kui 3,4. 

Katsed või testid tuleb sisseastujal sooritada rakendusarhitektuuri, autotehnika ning transport ja logistika õppekavadel. 

2018. aasta vastuvõtuarvud päeva- ja kaugõppekohtadele leiate: https://www.tktk.ee/sisseastujale/vastuvotuarvud

Kutseõppeasutuste lõpetajad, kes soovivad kandideerida sama või lähedase eriala õpingutele TTK-s, kandideerivad omaette pingereas.

Sisseastumisel annavad lisapunkte:

  • väga head õpitulemused (kuld- ja hõbemedal, kutseõppeasutuse kiitusega lõpetamine) ning osalemine gümnaasiumiastme üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus.
  • Projekti TEHNOCUM huviringide töös osalenud gümnaasiumi õpilastele kandideerimisel hoonete ehituse, masinaehituse ning tehnomaterjalide ja turunduse õppekohale.
  • TTK insenerihariduse alusõpingute kursuste läbimine.

Kui sisseastuja on lõpetanud kooli, kus emakeele eksam on sooritatud muus keeles kui eesti keel, on kandideerimiseks vajalik eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus vähemalt 70 punkti (B2 tase).

Kutseõppeasutuse lõpetanud, kes soovivad kandideerida TTK-s õpingute jätkamiseks samale või lähedasele õppekavale, mille on läbinud kutseõppeasutuses, saavad seda teha kutsekeskharidust tõendava dokumendi keskmise hinde alusel. Kandideerida saab hoonete ehituse, teedeehituse, rakendusgeodeesia, kinnisvara korrashoiu, elektritehnika, masinaehituse, autotehnika, transpordi ja logistika õppekavadele.

Tootmise ja tootmiskorralduse õppekaval on 40 protsenti õppekohtade arvust avatud ka neile kandidaatidele, kes on lõpetanud töötleva tööstuse valdkonna kutseõppe või töötanud töötleva tööstuse ettevõttes vähemalt kaks aastat ja neil on sama ettevõtte soovituskiri.

Lisainformatsiooni sisseastumise kohta leiab: www.tktk.ee/sisseastujale

 

 


  • Jaga: