Prindi

2013. aasta sügisel kõrgkooli astunud üliõpilane saab taotleda tulemusstipendiumi29.01.2014

TTK nõukogu võttis 29.01.2014 vastu otsuse tulemusstipendiumi määramise ja maksmise tingimuste ning korra kohta Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Tulemusstipendiumi saab taotleda üliõpilane, kes asus õppima 2013/2014. õppeaastal, õpib täiskoormusega ja täidab õppekava 100%.

Tulemusstipendiumi saamiseks tuleb hiljemalt 10. veebruariks esitada vabas vormis kirjutatud taotlus rektori abile. Tallinna Tehnikakõrgkoolis läheb  vastavalt haridus- ja teadusministeeriumi otsusele jagamisele 23 stipendiumit. Stipendiumide hulk  õpeasutuse kohta on määratud vastavuses konkreetse õppeasutuse üliõpilaste käesoleva õppeaasta vastuvõtuarvuga. Tulemusstipendiumi suurus on 100 eurot kuus, see määratakse kaks korda õppeaastas viieks õppekuuks.

Tulemusstipendiumit on üliõpilasel õigus taotleda alates tema immatrikuleerimise õppeaasta teisest semestrist. Tulemusstipendiumi määramisel ei loeta varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamisega (VÕTA) täidetud õppekava mahtu.

Taotluse esitamise tähtaeg on 15. september (stipendiumi saamiseks septembriks, oktoobriks, novembriks, detsembriks ja jaanuariks) ja edaspidi 1. veebruar (stipendiumi saamiseks veebruariks, märtsiks, aprilliks, maiks ja juuniks). Tulemusstipendiumi saajad määrab TTK õppetoetuste komisjon taotlejate paremusjärjestuse alusel (kaalutud keskhinne) hiljemalt 10. oktoobriks ja 10. märtsiks.

Tulemusstipendiumi puhul on tegemist EV valitsuse teise sammuga  stipendiumide ja toetuste süsteemi rakendumisel pärast kõrgharidusreformi (tasuta kõrgharidus) kehtima hakkamist 2013/2014. õppeaasta vastuvõtul. Kokku  saab  Eesti kõrgkoolides tulemusstipendiumi 480 üliõpilast.


  • Jaga: