Prindi

Üliõpilaste teadustööde riiklik konkurss 201428.08.2014

Sihtasutus Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja teadusministeerium kuulutab välja üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi 2014. Tööde esitamise tähtaeg on 15. oktoobril 2014!

Konkursile on oodatud osalema kõik Eestis õppivad üliõpilased (sh, välismaalased, kes on oma konkursitöö teinud Eesti ülikoolis õppides) ja välisriigis õppivad eesti kodakondsust omavad tudengid.

Töid saab esitada kolmes kategoorias: 1) rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd; 2) magistriõppe üliõpilaste teadustööd; 3) doktoriõppe üliõpilaste teadustööd

ja neljas valdkonnas: 1) bio- ja keskkonnateadused; 2) ühiskonnateadused ja kultuur; 3) terviseuuringud; 4) loodusteadused ja tehnika.

Konkursile saadetav teadustöö peab olema valminud 2013. või 2014. kalendriaastal. Konkursitööde ja kõigi nõutavate dokumentide esitamine toimub elektrooniliselt veebilehe www.etag.ee/konkursid kaudu.

Lisaks teadustööle on konkursil osalemiseks vaja esitada järgmised dokumendid:

1) töö autori(te) CV,

2) koopia ülikooli lõpudiplomist või tõend ülikoolis õppimise kohta,

3) juhendaja arvamus,

4) töö autori(te) passi või ID kaardi koopia,

5) eestikeelne referaat (võõrkeelsete tööde puhul).

Konkursi preemiad

Preemiad antakse eraldi välja kõigis valdkondades ja kategooriates. Konkursi preemiafond on 61 980 eurot, preemiate suurused tasemekategooriates on järgmiselt:

1) rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 960 eurot, II preemia 650 eurot, III preemia 320 eurot); 2) magistriõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot); 3) doktoriõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot).

Lisaks antakse välja kaks valdkondade- ja tasemekategooriateülest peaauhinda (a’ 3600 eurot).Käesoleval aastal annab Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium esimest korda välja eriauhinna teadustööle, mis on kõige paremini analüüsinud infoühiskonna, küberturvalisuse või infotehnoloogia rakendamise aspekte mõnes konkursi statuudis nimetatud neljas valdkonnas.

Detailsem teave konkursi ja osalemistingimuste kohta veebis aadressil:

http://www.etag.ee/teaduse-populariseerimine-2/uliopilaste-teadustoode-konkurss/.

Reet Rannik, konkursside koordinaator, SA Eesti Teadusagentuur, tel 7300 332; 5347 2959, reet.rannik[ät]etag.ee ; Terje Tuisk, teaduse populariseerimise osakonna juhataja, SA Eesti Teadusagentuur, tel 511 0356, terje.tuisk[ät]etag.ee

 

 


  • Jaga: