Prindi

Üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi tähtaeg on 15. oktoobril18.09.2015

Sihtasutuse Eesti Teadusagentuur ning Haridus- ja teadusministeeriumi välja kuulutatud üliõpilaste teadustööde riikliku konkursi 2015 tööde esitamise tähtaeg on 15. oktoobril. Konkursile saadetav teadustöö peab olema valminud 2014. või 2015. kalendriaastal.
Töid saab esitada kolmes kategoorias:
1) rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd;
2) magistriõppe üliõpilaste teadustööd;
3) doktoriõppe üliõpilaste teadustööd
ja neljas valdkonnas:
1) bio- ja keskkonnateadused;
2) ühiskonnateadused ja kultuur;
3) terviseuuringud;
4) loodusteadused ja tehnika.
Konkursitööde ja kõigi nõutavate dokumentide esitamine toimub elektrooniliselt veebilehe www.etag.ee/konkursid kaudu.
Lisaks teadustööle on konkursil osalemiseks vaja esitada järgmised dokumendid:
1) töö autori(te) CV,
2) koopia ülikooli lõpudiplomist või tõend ülikoolis õppimise kohta,
3) juhendaja arvamus,
4) töö autori(te) passi või ID kaardi koopia,
5)eestikeelne referaat (võõrkeelsete tööde puhul).

Konkursi preemiad
Preemiad antakse eraldi välja kõigis valdkondades ja kategooriates. Konkursi preemiafond on 61 980 eurot, preemiate suurused tasemekategooriates on järgmiselt:
1) rakenduskõrghariduse ja bakalaureuseõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 960 eurot, II preemia 650 eurot, III preemia 320 eurot);
2) magistriõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot);
3) doktoriõppe üliõpilaste teadustööd (I preemia 1600 eurot, II preemia 1300 eurot, III preemia 700 eurot).
Lisaks antakse välja kaks valdkondade- ja tasemekategooriateülest peaauhinda (a’ 3600 eurot).

Info konkursi kohta:
http://www.etag.ee/teadpop/uliopilaste-teadustoode-konkurss/


  • Jaga: