Prindi

USAs lean construction’i kogemusi ammutamas17.06.2014

19.-23.05.2014 toimus Ameerika Ühendriikides San Franciscos Soome Lean Construction instituudi korraldatud õppereis, kus osalesid ehitusteaduskonna õppejõud Enn Tammaru ja Aivars Alt. Reisi eesmärgiks oli täiustada õpetatavaid aineid „Projekti juhtimine“, „Ehituse organiseerimine“ ning „Ehitus informatsiooni modelleerimine (BIM)“.

Lisandväärtuseks õppereisil oli majandus- ja kommunikatsiooniministeeriumi ning Riigi Kinnisvara Aktisaseltsi (RKAS) esindajatega koostöö arendamine ja ühistes tegevustes kokkuleppimine lean construction põhimõtete rakendamiseks ja piloteerimiseks Eestis. Peamiseks kootööks on TTK üliõpilaste praktikale asumine ettevõtetesse, kus on võimalik panustada teadmistega BIMist. Viimastele aastatel on ettevõtete nõudlus BIM oskustega üliõpilastele jätkuvalt kasvanud.

Esimesel päeval osales õpperühm töötoas, kus jagas kogemusi kaks erineva suurusega arhitektuuribürood, mis on tegelenud lean filosoofia juurutamisega oma ettevõttes. Teisel päeval oli võimalus tutvuda University of California San Francisco (UCSF) ehitusprojektiga. Päeva jooksul andis tellija esindaja ülevaate protsessist, väljakutsetest ja eelistest. Seejärel külastati UCSFi haiglakompleksi ehitust ja tehti ülevaade protsessi juurutamisest.

Kolmandal päeval külastati ettevõtet Herrero Boldt. Päeva jooksul tegi projekti meeskond ülevaate lean construction´i juurutamisest ehitusettevõttes ning võimalustest koostööpartnerite kaasamiseks. Nimetatud ettevõttes töötab ka TTK vilistlane Meeli Ann Linnik, tänu kellele sai ettevõtte külastus teoks. Neljandal päeval külastas õpperühm Univeristy of California Berkeley´d, kus tegutseb uurimismeeskond P2SL Productions System Laboratory. Meeskonna juhiks on Glen Ballard, kes on üks lean construction suuna looja ja juurutaja.

Viiendal külastuse päeval tutvustas ettevõte DPR lean construction´i juurutamist ettevõttes ning ka teadmiste siiret Põhjamaadesse ja ka Venemaale. Õppereisi käigus loodi kontakt Soome Lean Construction instituudiga ning selle aasta konverents „Projektijuhi päev“ on plaanis korraldada koostöös Soomega.

Õppereis USAsse andis olulise sisendi nii õppeainete täiendamiseks kui ka BIM ja lean construction teadussuuna arendamiseks TTKs. Õppereisi toetas Euroopa Liit Euroopa Liidu Sotsiaalfondist: DoRa Programmist. Ülevaate tegi Aivars Alt.

San Fransisco

 


  • Jaga: