Prindi

Valminud on kaevandamise jääkmaterjalide kasutusvõimaluste uuring28.05.2014

Tallinna Tehnikakõrgkoolis toimus 29.05.2014 kõrgkooli poolt teostatud projekti „Kaevandamise jääkmaterjalide kasutusvõimaluste uuring“ kokkuvõttev seminar.

Seminari käigus tutvustasid eksperdid projekti tulemusi ja projekti käigus valminud käsiraamatut. Käsiraamat annab projekteerijatele, ehitajatele ja tellijatele infot, kuidas jääkmaterjale kasutada ning mida nende kasutamisel arvesse võtta. Peamiselt on sellisteks materjalideks paekivikillustiku tootmisest üle jäävad sõelmed, põlevkivi kaevandamisest tekkiv aheraine ja vähesel määral ka kruuskarjäärides olevad savised materjalid.

TTK lektor Sven Sillamäe selgitas projekti eesmärke ja tegevusi, järeldusi ja tulemusi. Projekti eesmärk oli leida võimalusi uuritavate materjalide enamaks kasutamiseks peamiselt materjalimahukas teedeehituses. Teostatud laboratoorsetest katsetustest andis ülevaate Margus Vaino. Geoloogilisest aspektist uuringutes rääkisid professor Rein Ei9nasto ja Aat Sarv. Materjalide vääristamisest kõneles TTK lektor Karel Saar.

Tallinna Tehnikakõrgkooli projekti „Kaevandamise jääkmaterjalide kasutusvõimaluste uuring“ elluviimist toetab Keskkonnainvesteeringute Keskus.

 

 

 


  • Jaga: