Prindi

Valmis uuring õpingute katkestamise kohta18.03.2015

Tallinna Tehnikakõrgkool viis eestvedajana läbi üheksa rakenduskõrgkooli vahelise uuringu, mis keskendus üliõpilaste õpingute katkestamise põhjuste ja õpingutes edasijõudmise toetamise meetmete kaardistamisele.
Olukord kõrghariduses on järgimas trende, kus üliõpilaste ja vastuvõetute arvud vähenevad ning samal ajal õpingute katkestajate osakaal tõuseb. Lisaks muudatustele üliõpilaste arvudes on muutumas ka üliõpilaste profiil – väheneb nooremate õppijate osakaal ja kasvab vanemaealiste oma ning õpingute ajal on töötamine kujunemas kasvavaks trendiks. Arvestades neid mitmeid olulisi mõjureid, on kõrgkoolid küsimuste ees – kuidas luua võimalikult efektiivsed tugisüsteeme, mis aitaks kaasa motiveeritud üliõpilaskonna kujunemisele, toetaks üliõpilaste õpingutes edasijõudmist ja vähendaks õpingute katkestamisi. (Brita Laurfeld, kvaliteedijuht)

Loe uuringu aruannet ja üliõpilaste ettepanekuid võimalike tugimeetmete kohta:
Üliõpilaste õpingute katkestamise uuring.pdf2015


  • Jaga: