Prindi

Vello Vainola sai uue kutsestandardi volitatud mehaanikainseneri kutsetunnistuse20.06.2014

Eesti Mehaanikainseneride Liidu Kutsekomisjoni esimees professor Priit Kulu andis 19.06.2014 Tallinna Tehnikakõrgkooli mehaanikateaduskonna dekaanile Vello Vainolale kätte uue alates 2014 kehtima hakanud kutsestandardite kohaselt kutsetunnistuse nr 091178.

Kutsetunnistus kinnitab, et Vello Vainola vastab „Volitatud mehaanikainsener tootmistehnika alal“, tase 8 kutsekvalifikatsiooni nõuetele (mis on ühtlasi ka Euroopa kvalifikatsiooniraamistiku (EQF) tase 8). Tunnistus on kantud EV riiklikku kutseregistrisse ja kehtib viis aastat kuni 05.06.2019. Mektory Innovatsioonistuudios anti üle neli volitatud mehaanikainseneri kutsetunnistust.

Diplomeeritud mehaanikainseneri kutse omistati TTK masinaehituse õppekava vilistlastele Toomas Valdtile ning tehnomaterjalide ja turunduse õppekava lõpetanud Georgi Karhule.

Mehaanikainseneri kutsed 6-8 omistatakse taotluste alusel (avaldus,diplom, CV, enesehinnang, soovituskirjad), mida retsenseerivad üldjuhul volitatud insenerid ja mille vastavust hindab Kutsekojas heaks kiidetud EMIL Kutsekomisjon.

Fotol: Priit Kulu, Tauno Ollo, Fjodor Sergejev, Vello Vainola, Marek Pakkin, Toomas Talving

Volitatud mehaanikainsener

 

 


  • Jaga: