Prindi

Viimsi Tammepõllu maaüksuse visioonikonkursi võitis TTK tiim30.04.2015

Viimsi valla Tammepõllu maaüksuse visiooni võidutöö autorid on TTK rakendusarhitektuuri üliõpilased Timmo Lass ja Ingrid Kaur (EA 61), Erasmus vahetusüliõpilane Tšehhist Martin Valicek ja TTK arhitektuuri instituudi juhataja Tomomi Hayashi.
Viimsisse Haabneeme plaanitakse kinnisvaraarendust, kuhu tuleb riigigümnaasium, spordihoone, arenduskeskus, kaks ärihoonet ja pargiala koos laululavaga.
Alates 2014. aasta novembrist on Tammepõllu maaüksusele esitatud kokku kaheksa erinevat visiooni, mille seast valiti avalikul koosoleku välja võidutöö. Hääletusel osales 87 inimest ning 48 protsendi häältega osutuski võidukaks lahenduseks visioon nr 4, mille koostas arhitektide grupp TTKst.
Planeeringu suurimaks väärtuseks saab olema korrastatud pargiala, kuhu nähakse ette tegevusi nii noorematele kui vanematele, aga ka näiteks koertele mõeldud mänguväljakut.
Viimsi vallamajas toimus 29.01.2015 Tammepõllu maaüksuse planeeringuvisioonide avalik esitlus. Viimsi kohalikele elanikele ja vallavalitsusele esitasid 29.01.2015 oma ideelahendusi TTK rakendusarhitektuuri 3. kursuse üliõpilastest koosnevad 4 tiimi ja 4 professionaalset arhitekti.
Projekti sisuks on nn Tammepõllu 10 ha suuruse ala planeerimine leidmaks sellele atraktiivsele ja viimasele tühjale Viimsi keskosas paiknevale alale võimalikke variantlahendusi, mis saaksid aluseks olulistele otsustele ala edasisel arendamisel.
2014. a sügisel õppeaine „Planeering I“ oli see teema kasutusel, hiljem edastati see veel neljale professionaalsele arhitektile. Õppetöös osales peale arhitektuuriinstituudi õppejõudude ka „Tellija“ esindajana Viimsi Vallavalitsuse maa- ja planeerimisameti juhataja Erik Vest ja Tartu Linnavalitsuse arhitektuuri ja ehituse osakonna arhitektuuri- ja linnakujundusteenistuse arhitekt-spetsialist Elo Kiivet.


  • Jaga: