Asukohtade selgituseks Tallinna Tehnikakõrgkooli Raamatukogus (TTKR)
Locations in TTK University of Applied Sciences Library (TTK/UASL)

Teavikuid laenutatakse ainult TTK liikmeskonnale
Items can be borrowed only by members of TTK University of Applied Sciences

TTKR kohalkasutus

TTK/UASL Library use
teavik asub avariiulil, kohalkasutus

item is in open shelf, in-library use
TTKR kojulaenutus 17p või 90p


TTK/UASL Home Lending 17d or 90d
teavik asub avariiulil, laenutatakse koju 17 või 90 päeva, pikendamisvõimalusega

item is in open shelf, home lending 17 days or 90 days, renewing possible
TTKR õppehoidla

TTK/UASL Textbook Stacks
teavik asub õppehoidlas, laenutatakse koju

item is in stack, home lending
TTKR per. kojulaenutus

TTK/UASL Periodical Home Lending
teavik asub avariiulil, laenutatakse koju 30 päevaks, pikendamisvõimaluseta

item is in open shelf, home lending 30 days without renewal
TTKR per. hoidla

TTK/UASL Periodical Stacks
teavik asub perioodika hoidlas, laenutatakse koju 30 päevaks, pikendamisvõimaluseta

item is in periodical stack, home lending 30 days without renewal