Covid-19 ja käitumisjuhised - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

2022/2023 õppeaasta alguse seisuga TTKs piiranguid ei rakendata. Eesmärgiks on hoida kool avatuna ja rakendada võimalikult palju kontaktõpet, arvestades seejuures kõigi ohutusega. Lühiajalisele distantsõppele mineku otsused tehakse konkreetsetest juhtumitest lähtuvalt. Piirangute kehtestamisest teavitatakse koheselt nii töötajaid kui ka üliõpilasi.

Nakkusohu vältimiseks ja viiruse leviku vähendamiseks on oluline:

Täpsemad käitumisjuhised nakkusohuga toimetulekuks leiad kriis.ee lehelt.
Lisainfot loe haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt.

Kõikidel Tallinna, Pärnu mnt 62 õppehoonesse sisenejatel mõõdetakse automaatselt kehatemperatuuri. Kehatemperatuuri on võimalik mõõta ka instituutides.


Lähima vaktsineerimiskoha ja lisainfo leiate veebilehelt vaktsineeri.ee.
Vaktsineerimisaja saab broneerida üleriigilises digiregistratuuris.
Vaktsineerimisaja saab broneerida ka telefoni teel: 1247.


Kommunikatsioon

  1. Töötaja teavitab enda positiivsest COVID-19 proovist või lähikontaktist COVID-19 positiivse isikuga oma otsest juhti ja personaliosakonda, et leppida kokku edasine töökorraldus.
  2. Õppur teavitab positiivsest COVID-19 proovist või lähikontaktist COVID-19 positiivse isikuga oma instituudi juhiabi, kes informeerib juhtumist õppeprorektorit ja instituudi direktorit.
  3. Kõrgkool teavitab töötaja või õppuri kinnitatud COVID-19 diagnoosist TTK liikmeskonda, mainimata haigestunu nime ja muid andmeid.
  4. Tunniplaani muudatustest tuleb teavitada õppeosakonda.
  5. Üliõpilastele ametliku ja õppetööd puudutava info edastamiseks kasutatakse õppeinfosüsteemis Tahvel märgitud e-posti aadressi.

Ruumide korrashoid ja desinfitseerimine

  1. Kõrgkool tagab kõikidel üldkasutatavatel aladel (koridorides, kohvikus, raamatukogus, vestibüülides ning puhkealadel) käte desinfitseerimisvahendid.
  2. Kõiki kooli ruume puhastatakse igapäevaselt.

Riskijuhtimise töörühm

Enno Lend, rektor
Martti Kiisa, õppeprorektor
Tarmo Sildeberg, arendusprorektor
Marek Simulman, kommunikatsiooni ja turunduse juhtivspetsialist
Jaana Vatsar, rektoraadi büroo juhataja
Elo Viljus, personali juhtivspetsialist

Küsimuste puhul pöörduda tel 666 4500 või e-post tktk@tktk.ee


Ava vestluse aken
1
Tuled meile? Uuri siit :)
Scan the code
Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtt
Hei! Kas saan aidata?