IT-teenused - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

IT-teenused

IT-teenused

IT süsteemide ligipääsud ja kasutamine

Tudengitele pakutavad IT-teenused ja nende kasutamise juhendid

Kasutajatugi 8:30 – 16:30 it@tktk.ee tel. 666 4540 TLN ja 329 5961 Mõdriku

Kõrgkooli infosüsteemide kasutamiseks luuakse tudengile kasutajakonto, mis on õppeinfosüsteemis Tahvel toodud “E-posti aadress asutuses” algus (Näiteks kasutajanimi kui e-post on kasutajanimi@tktk.ee – üldjuhul on see eesnimi.perenimi, aga seda lühendatakse kooli konto puhul, kui selle pikkus ületab 20 tähemärki). Soovitame infosüsteemidesse sisse logida ID-kaardi või Mobiil-ID abil, kui süsteem seda võimaldab. Kasutajanime ja parooliga sisselogimise info allpool, parool on kõigis keskkondades sama. Konto luuakse tudengi immatrikuleerimisel ja suletakse eksmatrikuleerimisel.

Algne parool antakse kasutajale teada e-postiga (eksternlepingu sõlmimisel) või infotunnis. Algse parooli peab ära muutma ja seda saab teha Moodle keskkonnas kasutajanime ja parooliga sisse logides. Loodav uus parool EI TOHI sisaldada täpitähti: õäöü või ÕÄÖÜ, samuti teisi žš jne.

Kui kasutajanimi kujuneks pikemaks kui 20 tähemärki (näiteks: eesnimi.keskminenimi.perenimi@tktk.ee), siis süsteem lühendab selle automaatselt 20 tähemärgini. Pöörduge palun IKT-osakonda, et saaksime kasutajanimed ühtlustada kõigis süsteemides. Pöörduda võib ka muudes IT küsimustes: kirjutage it@tktk.ee, asume ruumis TLN-211.

NB! Olenevalt teenusest on kasutajanimi kuju kasutajanimi või kasutajanimi@tktk.ee.

 1. Moodle (moodle.tktk.ee) esimesel sisenemisel – kasutajanimi (peale esimest korda saab ka kasutajanimi@tktk.ee kasutada).
 2. DSpace – kasutajanimi
 3. Gmail.comkasutajanimi@tktk.ee – ametlik e-post ja muud Google teenused tudengile. Soovi korral on võimalik suunata kirjad edasi kolmandale aadressile. Juhis.
 4. office.com – kasutajanimi@tktk.ee – Office365 allalaadimine tudengile.
 5. onthehub – kasutajanimi@tktk.ee – soodustingimustel tarkvara tudengile.

KATKESTUSED

Reedeti alates 18.00 võivad esineda katkestused infosüsteemide töös. Üldjuhul on tegemist lühiajaliste katkestustega, kuid võivad kesta kuni järgmisel päeval kell 10.00-i. Muul ajal toimuvad ja pikemad katkestused teavitatakse ette võimalikult pikalt.

GEOPIIRANGUD

Infosüsteemidele on lubatud ligipääs Eestist, EU riikidest ja Suurbritanniast (v.a. koduleht). Erisoovide korral palume aegsasti pöörduda ikt@tktk.ee

Muud teenused

 • Printimine, kopeerimine, skaneerimine – toimub veebipõhiselt keskkonnas ee.printincity.com. Kooli avalikest arvutitest (e-keskuses ja raamatukogus) saab printida otse teenusega seotud printeritesse. Probleemide korral kirjutage support@printincity.ee.
 • WiFi – koolimaja kõigis hoonetes ja korpustes on saadaval avalik WiFi võrk nimega TTK_Avalik. Kui Teil on probleeme WiFi ühendusega, siis palun fikseerige koht, aeg, seadme MAC aadress ning andke probleemist teada IKT- osakonnale.
 • Avalikud arvutid on e-keskuses, raamatukogus ja B-hoone iseseisva töö ruumis. Arvutitele on installeeritud enim õppetöös vajaminevad tarkvarad. Kui mõnda vajalikku tarkvara ei ole, andke sellest teada oma õppejõule või IKT-osakonnale ja võimalusel lisame selle. Ka kõik arvutiklassid on tundidevälisel ajal teie käsutuses. Kui klassi uks on kinni, siis küsige ruumi ligipääsu instituudist.
 • Autodesk tarkvara – isiklikus arvutis kasutamiseks saavad tudengid luua konto ning seejärel tarkvara alla laadida otse Autodesk lehel.
  NB! Autodesk nõuab, et õppija kinnitaks oma seose kooliga:
  1. Tõendi küsimine Kvaliteedi- ja analüüsi osakonnast aadressilt ope@tktk.ee.
  2. Ekraanipilt oma andmetest tahvel.edu.ee keskkonnas.
  3. Autentimine kooli kontoga EDUGAIN kaudu. See toimub nii, et kui autentimine algab, suunatakse kasutaja aadressile taat2.tktk.ee, kus tuleb kooli kontoga kujul kasutajanimi sisse logida. Sama lahendust kasutab Erasmus without Paper.
 • Koduleht tktk.ee – probleemide korral kirjutage turundus@tktk.ee
 • E-pood epood.tktk.ee – tuleb luua eraldi e-poe konto või sooritada ost külalisena, probleemide korral kirjutage turundus@tktk.ee
 • IP-põhistele allikate ligipääs väljaspool koolimaja – juhend Moodles. Lisainfo ja probleemid: raamatukogu@tktk.ee.

Tahvel

Õppeinfosüsteem Tahvel on õpingutega seonduva informatsiooni haldamise keskkond, mis asub aadressil tahvel.edu.ee.

Üliõpilased saavad Tahvlisse siseneda kasutajanime ja parooliga, ID-kaardiga, Mobiil-ID-ga või Smart-ID-ga ning peale kooli konto aktiveerimist (uue parooli määramine) ka kasutajanime ja parooliga.

Üliõpilasel on kohustus hoida oma kontaktandmeid Tahvlis kaasajastatuna! Andmeid saate muuta menüüst – Minu andmed.

Üliõpilasena saate peale sisselogimist Tahvlis teha järgmist:

 • kontrollida ja parandada oma andmeid (nime ja aadressi muudatused tulevad rahvastikuregistrist automaatselt);
 • vaadata oma õppesooritusi, õppekava täidetust ja statistikat, ainepunkte kokku, keskmist hinnet, õppevõlgnevusi;
 • kinnitada õpingukava ja valida valikaineid;
 • registreeruda eksamitele/arvestustele;
 • “Minu õppeinfo” alt vaadata õppeainete vahetulemusi, õpitulemusi;
 • sõlmida praktikalepinguid 
 • taotleda VÕTA ülekandeid; Selleks valida vasakust menüüst – “Dokumendid”.
 • osaleda kooli korraldatavates tagasisideküsitlustes;
 • taotleda stipendiumi ja vajaduspõhist eritoetust;
 • esitada avaldusi (akadeemilise puhkuse vormistamiseks, eksmatrikuleerimiseks jm);
 • taotleda tõendeid õpingutes osalemise ja õpitulemuste kohta; õppimist tõendava tõendi tellimise juhend
 • lugeda saabunud teateid ja saata teateid.

Lisaks näete avalikku informatsiooni:

 • akadeemiline kalender;
 • tunniplaanid;
 • õppekavad ja nende kirjeldused;
 • õppeaineid ja nende kirjeldused.

Tunniplaanis kasutatakse järgmisi õppetöö tähiseid:

 • Distantsõpe – loeng toimub ainult veebikeskkonnas (nt Zoom, MS Teams, Google Meet jne). Tunniplaanis on sellise aine tunni juures märge TLN- või MDR-Distantsõpe, ruumi ei ole.
 • Paindõpe – loengust on võimalik osa võtta auditooriumis ning lisaks on tagatud võimalus osaleda veebi vahendusel. Õppejõud on tavapäraselt ruumis kohapeal või erandjuhtumitel veebikeskkonnas; üliõpilastel on võimalik loengus osaleda auditooriumis või veebi vahendusel. Kui õppejõud osaleb veebikeskkonna vahendusel, on tal kohustus korraldada veebiülekande toimumine auditooriumis. Tunniplaanis on ainetunni info juures lisatud ruum + märge TLN- või MDR-Paindõpe.
 • Asendusülesanne – märge on lisatud jooksvalt juhul, kui õppejõul ei ole võimalik tundi anda (nt haigestumise tõttu) ning loeng on erakorraliselt asendatud muu ülesandega. Tunniplaanis säilib varasemalt ainetunniks planeeritud ruum. 
Märge tunniplaanisÕppejõudÜliõpilased
DistantsõpeVeebisVeebis
Ruumi tähis + PaindõpeRuumis või veebisRuumis ja veebis
Ruumi tähis + AsendusülesanneEi osaleRuumis

Küsimuste korral palun kirjutage ope@tktk.ee

Moodle

E-õppe keskkond Moodle

Tallinna Tehnikakõrgkoolis kasutatakse e-õppe toena õpikeskkonda Moodle (https://moodle.tktk.ee). Moodle e-kursuse kaudu tagab õppejõud, et üliõpilastele on kättesaadavad kursusel kasutatavad õppematerjalid. Moodle’is saab õppejõud ka võimaldada üliõpilastel jälgida kursusega seotud tähtaegu, esitada oma kodutööd, sooritada eneseteste, osaleda aruteludes, teha interaktiivseid harjutusi jms.

TTK Moodle keskkonda sisselogimisel tuleb kasutada kooli infosüsteemide kasutajanime ja parooliga: esimesel sisenemisel – kasutajanimi (peale esimest korda saab ka kasutajanimi@tktk.ee kasutada)

Pärast esimest sisselogimist kasutajanimega saab edaspidi sisse logida ka ID-kaardi või mobiil-ID’ga (kui Teie mobiil-ID on seotud Teie Tahvlis antud telefonig numbriga) või ka e-postiga.

Kust leida abi?

E-õppe alaselt nõustab haridustehnoloog John Rodriquez (Tallinn, ruum TLN – A023,  john.rodriquez@tktk.ee, tel  666 4525)

DSpace

TTK varamu DSpace

Tallinna Tehnikakõrgkooli kirjastatud õpikute, lõputööde ja jagatud õppematerjalidega saab tutvuda TTK varamus (https://dspace.tktk.ee/). Sisselogimisel tuleb kasutada kooli infosüsteemide kasutajanime ja parooli.

Eduroam

Eduroam juhend

Eduroam ehk lühend väljendist Education Roaming (rändlus akadeemilistes võrkudes) on projekt, mille eesmärk on võimaldada teadlastele ja tudengitele vaba juurdepääs Internetile olenemata asupaigast.

Eduroami automaatseadistuse saab laadida aadressilt https://cat.eduroam.org/.

Ava vestluse aken
1
Tuled meile? Uuri siit :)
Scan the code
Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtt
Hei! Kas saan aidata?