Avatud õpe - Tallinna Tehnikakõrgkool

Avatud õpe

Siit leiad infot õppimisvõimaluste kohta väljaspool tasemeõpet. Tallinna Tehnikakõrgkoolis on avatud õppes võimalik õppida siis, kui oled omandanud vähemalt keskhariduse ja soovid õppida koos meie kooli üliõpilastega tasemeõppe õppekavade aineid. 

Avatud õppes osaleja on ekstern. Ta juhindub oma õpingutes Tallinna Tehnikakõrgkooli õppekorralduse eeskirjast samaväärselt üliõpilastega ning täiendusõpet reguleerivast õigusaktist täienduskoolituse vormid, täienduskoolituse läbiviimise ja kvaliteedi tagamise kord Tallinna Tehnikakõrgkoolis. 

Õppimine avatud õppes on tasuline, hinnakirja leiab siit.

Alustan õpinguid

Avatud õppe kaudu saad täiendada oma teadmisi, õppides üksikuid tasemeõppeaineid või terviklikke ainetemooduleid, mille vastu on endal huvi, mis aitavad saavutada kutsekvalifikatsiooni või omandada varasemale erialale lisaks uus lisaeriala või läbida ümberõppe. Valida saab aineid kõigist õppekavadest nii päeva- kui ka sessioonõppevormis ja läbida neid koos tasemeõppe üliõpilastega. 

Tutvu õppeainete ja tunniplaaniga.

Jätkan õpinguid

Avatud õppe kaudu saad jätkata pooleli jäänud õpinguid eksternina. Ekstern ei ole üliõpilane, kuid tal on õigus täita õppekava, sh sooritada eksameid, arvestusi ning kaitsta lõputöö. Eksternõpe on sobiv neile, kelle eesmärgiks on omandada kõrgharidus ja saada diplom, kuid kes soovivad seda teha omas tempos. 

Eksternõppesse on võimalik õppima asuda, kui soovitud õppekaval ja -aastal on õpperühmas vabu kohti. Õppima asumise soovist anna meile teada alloleva eksternõppe avalduse vormi kaudu.

Eksternõppe avalduse vorm

Eksternõppe avaldus

tee oma valik(ud) *

Varasema hariduse andmed

dokumendi üleslaadimine (NB! varasemaid TTK õpinguid ei ole vaja üles laadida)
Maximum upload size: 516MB

Eksternõppes on võimalik õppida juhul, kui õppija plaanib täita õppemahust vähem kui 50%, sooritada vaid teatud eksameid või arvestusi või kaitsta lõputöö. Õppemaht ühes õppeaastas on kuni 30 EAPd. Eksternõppesse astumiseks tuleb esimesele kursusele tulles õppeaasta või semestri alguseks esitada instituudi direktorile avaldus koos õpingukavaga. Teisele, kolmandale või neljandale kursusele tulles peab lisaks esitama ka tõendusmaterjal läbitud õpingute sobivuse kohta õppekavaga, millel soovitakse õppida (väljavõte positiivsete tulemustega õpingutest).

Tutvu ka VÕTA (varasemate õpisoorituste ja töökogemuse arvestamine) võimalustega.

TTK õppekorralduse eeskiri

Täiendav informatsioon:

Tiiu Rivis
õppekorralduse spetsialist (vastuvõtt ja eksternõpe)
tiiu.rivis@tktk.ee Tel: 666 4521 ruum: TLN-A106