Ettevalmistuskursused - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

Ettevalmistuskursused

Ettevalmistuskursused

Kursuste eesmärgiks on valmistada sisseastujaid ette õpingute alustamiseks Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Ettevalmistuskursustele on oodatud kõik huvilised, sihtgrupp ei ole piiratud gümnaasiumi abiturientidega, vaid oodatud on ka kutsekooli lõpetanud ning täiskasvanud õppijad, kellel kooli lõpetamisest või tasemeõppes õppimisest on juba rohkem aega möödunud.

Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursus

Kursuse eesmärgiks on valmistada sisseastujaid ette sisseastumiskatsete sooritamiseks ja arhitektuuriinstituudis õppimiseks. Kursuse joonistamise osas õpitakse üles ehitama alusjoonist ja tutvutakse varjutamise põhimõtetega. Selgitatakse perspektiivireegleid ja harjutatakse nende rakendamist ruumiliste objektide, näiteks tabureti kujutamisel.

Arhitektuurse kompositsiooni osas tehakse graafilisi harjutusi ja skitseeritakse, kasutatakse joont ja pinda nii vabakäeliselt kui ka joonestusvahendi abil. Omandatakse arhitektuurse kompositsiooni alused – analüüsitakse tasapinnalist ja mahulist ruumipilti ning õpitakse komponeerima tervikut. Kursuse edukalt läbinud osaleja oskab maketeerides visualiseerida arhitektuurset ideed, tunnetab ja tajub mastaapi ning mõõtkava ja vormistab töö korrektselt ja esteetiliselt.

Kursuse edukal läbimisel on võimalik saada TTK rakendusarhitektuuri erialale kandideerimisel 0,5 lisapunkti. Kursusel suurepärase (5) tulemuse saanud kandidaatidelt ei nõuta sisseastumiskatsel osalemist.

Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursus

Matemaatika ettevalmistuskursus

Igal kevadel toimub matemaatika ettevalmistuskursus Tallinna Tehnikakõrgkooli sisseastujale. Kursus on mõeldud igaühele, kes soovib tulla õppima Tallinna Tehnikakõrgkooli ja anda siin õpingute alustamiseks ettevalmistus. Kursusel korratakse valitud matemaatikateemasid.

Kursus toimub veebis, kus osaleja õpib ajapiiranguta ja omas tempos ning saab sisu mitu korda üle vaadata. Kontakttunde ei toimu. Kursus algab jaanuaris.

Õppijale on tagatud koolitajate e-tugi TTK Moodle’i keskkonnas, kord nädalas toimuvad soovijatele veebikonsultatsioonid. Kursuse materjalid on interaktiivsed, toetatud lühikeste õppevideotega, õpitu saab kinnistada enesetestidega.

Tunnistuse saamisel ja TTK-sse kandideerimisel lisandub kuni 1 lisapunkt vastuvõtu punktisummale.

Õpi oma tempos, oma ajas, oma kohas!

Matemaatika ettevalmistuskursus Tallinna Tehnikakõrgkooli sisseastujale (veebis)

Füüsika ettevalmistuskursus

Aprillis algab füüsika ettevalmistuskursus.

Kursus on mõeldud Tallinna Tehnikakõrgkooli inseneriõppesse sisseastujatele, gümnaasiumi ja kutseõppeasutuse lõpetajatele, kelle õpingute järjepidevus on katkenud.

Kursuse käigus tuletatakse meelde ja läbitakse gümnaasiumi füüsika programmi olulisi teemasid, et edukalt jätkata õpinguid TTK inseneriõppes. 

Õppeprotsess koosneb kahest põhielemendist: teooria omandamine ja ülesannete lahendamine teoreetiliste teadmiste kinnistamiseks ning praktikas rakendamiseks. 

Edukal eksami sooritamisel lisandub TTK-sse kandideerimisel kuni 0,5 lisapunkti vastuvõtu punktisummale. 

Füüsika ettevalmistuskursus

Ava vestluse aken
1
Tuled meile? Uuri siit :)
Scan the code
Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtt
Hei! Kas saan aidata?