Mikrokraadid - Tallinna Tehnikakõrgkool

Mikrokraadid

Mikrokraadid

Mikrokraad on tasemeõppe ainetest eraldi loodud enesetäiendusprogramm, mille maht on 6-24 EAP.

Mikrokraadiprogrammidel osalejad õpivad koos tasemeõppe üliõpilastega. Reeglina kestab õppetöö 1-4 semestrit. 

Õpe on tasuline ja selle hind kujuneb õppekava ainepunktide summaarsest maksumusest Tallinna Tehnikakõrgkooli hinnakirja alusel. Tasustatakse semestripõhiselt ja arvutatakse vastavalt semestris valitud õppeainete ainepunktide mahule.

Kuidas kandideerida?

  • Õppija valib endale sobiva mikrokraadi ja registreerib ennast õppele
  • Õppijaga sõlmitakse leping
  • Õppija saab endale TTK kasutajakonto ning õppija e-posti
  • Õppija kuulab loenguid ning osaleb aktiivselt õppetegevuses
  • Kui õppija läbib edukalt programmi, siis väljastatakse talle tunnistus

2022/2023 kevadsemestril algavad mikrokraadiprogrammid

Veebirakenduse arendamise aluste mikrokraadi õppija kujundab ja arendab kaasaegseid veebirakendusi, mis moodustavad aluse rakendustele ja veebisaitidele, mida inimesed ja ettevõtted iga päev kasutavad. Õppetöö toimub veebipõhiselt.

Tutvu programmiga Juhanis

Mikrokraad annab võimaluse omandada finantsaruandluse, kulu- ja juhtimisarvestuse ning finantsanalüüsi ja -juhtimise alased põhiteadmised ja -oskused. Õppetöö toimub koos majandusarvestuse õppekava sessioonõppe üliõpilastega kontaktõppes.

Tutvu programmiga Juhanis