Esmakursuslasele - Tallinna Tehnikakõrgkool

Esmakursuslasele

Hea esmakursuslane!

Oleme Sinu jaoks kokku koondanud info, et sul oleks õpingutega lihtsam alustada. Tutvu allolevate teemadega ja järgi meie antud soovitusi.

Et sul kogu info oleks ka alati käepärast, siis saad õppeaasta alguse infotunnis endale ka tudengiteadmiku.

Soovime Sulle edu õpingutes.


Vajalikud õppekorralduslikud tegevused
  • Tutvu akadeemilise kalendriga, et olla teadlik olulistest tähtaegadest.
  • Vaata õppetöögraafikust, millal toimub sinu õpperühmal õppetöö.
  • Leia tunniplaan, et olla õigel ajal õiges kohas. Jälgi esmalt oma õpperühma tunniplaani, peale semestri õpingukava koostamist tekib ka personaalne tunniplaan.
  • Saa ülevaade oma õppekavast ja õpetatavatest ainetest.
  • Registreeru sügissemestri õppeainetele hiljemalt 08.09.2022. Täpsem info õpingukava koostamiseks saadetakse e-postile.
  • Vali koos õpperühmaga oma rühmavanem.

Osale kindlasti eelnädala tegevustes!

Vajalikud tegevused infosüsteemides

Koolis kasutatavate infosüsteemide ligipääsu ja kasutamise kohta loe IT-teenuste lehelt.

  • Tutvu peale immatrikuleerimist õppeinfosüsteemiga Tahvel ning kontrolli, et sinu kontaktandmed Tahvlis oleksid õiged. See tagab olulise info jõudmise sinuni. Sisse saad logida ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-IDga. Rohkem infot leiad siit.
  • Õppetöö läbiviimiseks on kasutusel e-õppe keskkond Moodle. Sisselogimise info leiad siit. Moodles olevatele kursustele ligipääsuks annab juhised aine õppejõud.
  • Kõikidele immatrikuleeritud üliõpilastele luuakse kooli e-posti aadress, mille kaudu toimub suhtlus kõrgkooliga kuni õpingute lõpuni. Postkastile ligipääsu info saad siit. Jälgi kindlasti sinna saabuvaid teateid regulaarselt või suuna kirjad edasi oma isiklikule e-postile.
  • Koolitöödeks on üliõpilastel võimalik kasutada MS Office tarkvara O365, vajadusel installeeri see enda arvutisse. Täpsem info leitav siit.

Hakka oma instituudi/õppekava Facebooki lehe jälgijaks ning registreeri end kindlasti ka raamatukogu lugejaks!

Vastused küsimustele

Instituutide juhiabid ja õppekavade juhid vahendavad üliõpilastele esmast õppeinfot (nt tunniplaani muudatused, valikainete valimine, varasemate õpingute arvestamine jm). Nende kontaktid leiad siit.

Esmakursuslastele pakub sisseelamisel abi tuutor ehk üliõpilasest nõustaja, kes toetab oma eriala või sellele lähedase eriala värskeid üliõpilasi õpingute alustamisel kõrgkoolis. Tuutoritega saad tuttavaks infotunnis.

Kvaliteedi- ja analüüsiosakonnast leiad õppekorralduse spetsialistid, kes oskavad aidata õppeinfosüsteemi Tahvel kasutamisel. Samuti saad neilt nõu õppeainetele registreerumise, tõendite tellimise, akadeemilise puhkuse, õppekava täitmise arvestuse ja muude õppekorralduslike küsimuste osas.

Lisaks on sulle toeks ka kõik teised kõrgkooli töötajad.

Täpsemalt saad koolis pakutavate nõustamisteenuste kohta lugeda siit.

Tõendite tellimine

Vajadusel telli endale tõend, et taotleda tööandjalt õppepuhkust tasemeõppes osalemiseks. Tõendite tellimise kohta loe siit.

Liikumine koolis

Tallinna majaplaanil (Pärnu mnt 62) on näidatud peamised olulised kohad.

Mõdrikul asuvate õppehoonete plaani leiad siit.

Üliõpilaselu

Ole teadlik, millised erialased ja huvitegevuse seltsid kõrgkoolis tegutsevad ning liitu endale sobivatega.

Aja- ja asendusteenistuse kohustus

Aja- ja asendusteenistuse kohustuse täitmise ajaks tuleb üliõpilasel taotleda akadeemilist puhkust. Kuni immatrikuleerimiseni saab esitada teatise aja- või asendusteenistusse kutsumise kohta e-posti aadressile ope@tktk.ee. Peale immatrikuleerimist saab akadeemilise puhkuse avalduse esitada õppeinfosüsteemis Tahvel.  

Erivajadustega õppija

Kui oled erivajadusega õppija ja vajad kohandusi õppekeskkonnas ja -tingimustes, siis teavita sellest oma instituudi juhiabi, õppekorralduse spetsialisti või aine õppejõudu ning saame sulle vajadusel sobivamaid lahendusi leida.

Stipendiumid ja õppetoetused

Esmakursuslasena on sul juba septembris võimalik taotleda vajaduspõhist õppe- või eritoetust. Vaata lähemalt ka muude stipendiumide ja õppetoetuste infot. 

Esmakursuslastel on võimalus taotleda töötukassalt toetust tasemeõppes õppimiseks. Selleks tuleb töötukassale esitada avaldus hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul õppima asumisest. Põhjalikum info taotlemise tingimuste kohta leiad töötukassa kodulehelt.