Esmakursuslasele - Tallinna Tehnikakõrgkool

Esmakursuslasele

Esmakursuslasele

Hea esmakursuslane!

Oleme Sinu jaoks koondanud siia info, et saaksid oma õpingutega lihtsamalt alustada. Tutvu allolevate teemadega ja järgi meie antud soovitusi.

Et vajalik info oleks alati käepärast, siis saad õppeaasta alguse infotunnis endale ka tudengiteatmiku.

Osale kindlasti eelnädala tegevustes!

Soovime Sulle edu õpingutes!


Eelnädal 28.08.-03.09.2023

Meil on väga hea meel, et alustad õpinguid Tallinna Tehnikakõrgkoolis. Selleks, et Sind kõrgkoolieluga paremini kurssi viia, korraldame esmakursuslastele mõeldud eelnädala.

Nädala jooksul saad tutvust teha oma uute kursusekaaslaste ja õppejõududega, aimu üliõpilasesinduse tegevustest ning osa võtta vahvatest meeskonnamängudest. 

Õpperühmade tähised
Instituut, õppekavaPäevaõppe rühma tähisSessioonõppe rühma tähis
Arhitektuuriinstituut
RakendusarhitektuurAR2023
Ehitusinstituut
Hoonete ehitusEH2023KEH2023
Kinnisvara korrashoidKKK2023
TeedeehitusTH2023KTH2023
Logistikainstituut
Transpordi- ja liikluskorraldusKLK2023
Transport ja logistikaLO2023KLO2023
Ostu- ja hankekorraldusOK2023
RaudteetransportKRL2023
Teenusmajanduse instituut
ÄrijuhtimineKÄJ2023
MajandusarvestusMA2023KMA2023
SotsiaaltööST2023KST2023
Teabehalduse ja infosüsteemide korraldamineKTI2023
Tehnikainstituut
AutotehnikaAE2023KAE2023
ElektritehnikaEL2023
MasinaehitusMT2023KMT2023
RobotitehnikaRE2023
Tehnoloogia ja ringmajanduse instituut
Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimineKJ2023
Tootmine ja tootmiskorraldus TJ2023KTJ2023
Moetööstus. Rõivaste tehniline disainMO2023/1
Moetööstus. Tekstiiltoodete tehnoloogia ja tootearendusKMO2023/2
Vajalikud õppekorralduslikud tegevused
  • Tutvu akadeemilise kalendriga, et olla teadlik olulistest tähtaegadest.
  • Vaata õppetöögraafikust, millal toimub sinu õpperühmal õppetöö.
  • Leia tunniplaan, et olla õigel ajal õiges kohas. Jälgi esmalt oma õpperühma tunniplaani, peale semestri õpingukava koostamist tekib ka personaalne tunniplaan.
  • Saa ülevaade oma õppekavast ja õpetatavatest ainetest.
  • Registreeru sügissemestri õppeainetele hiljemalt 10.09.2023. Täpsem info õpingukava koostamiseks saadetakse e-postile.
  • Vali koos õpperühmaga oma rühmavanem.
Vajalikud tegevused infosüsteemides

Koolis kasutatavate infosüsteemide ligipääsu ja kasutamise kohta loe IT-teenuste lehelt.

  • Tutvu peale immatrikuleerimist õppeinfosüsteemiga Tahvel ning kontrolli, et sinu kontaktandmed Tahvlis oleksid õiged. See tagab olulise info jõudmise sinuni. Sisse saad logida ID-kaardi, Mobiil-ID või Smart-IDga. Rohkem infot leiad siit.
  • Õppetöö läbiviimiseks on kasutusel e-õppe keskkond Moodle. Sisselogimise info leiad siit. Moodles olevatele kursustele ligipääsuks annab juhised aine õppejõud.
  • Kõikidele immatrikuleeritud üliõpilastele luuakse kooli e-posti aadress, mille kaudu toimub suhtlus kõrgkooliga kuni õpingute lõpuni. Postkastile ligipääsu info saad siit. Jälgi kindlasti sinna saabuvaid teateid regulaarselt või suuna kirjad edasi oma isiklikule e-postile.
  • Koolitöödeks on üliõpilastel võimalik kasutada MS Office tarkvara O365, vajadusel installeeri see enda arvutisse. Täpsem info leitav siit.

Hakka oma instituudi/õppekava Facebooki lehe jälgijaks ning registreeri end kindlasti ka raamatukogu lugejaks!

Vastused küsimustele

Instituutide juhiabid ja õppekavade juhid vahendavad üliõpilastele esmast õppeinfot (nt tunniplaani muudatused, valikainete valimine, varasemate õpingute arvestamine jm). Nende kontaktid leiad siit.

Esmakursuslastele pakub sisseelamisel abi tuutor ehk üliõpilasest nõustaja, kes toetab oma eriala või sellele lähedase eriala värskeid üliõpilasi õpingute alustamisel kõrgkoolis. Tuutoritega saad tuttavaks infotunnis.

Kvaliteedi- ja analüüsiosakonnast leiad õppekorralduse spetsialistid, kes oskavad aidata õppeinfosüsteemi Tahvel kasutamisel. Samuti saad neilt nõu õppeainetele registreerumise, tõendite tellimise, akadeemilise puhkuse, õppekava täitmise arvestuse ja muude õppekorralduslike küsimuste osas.

Lisaks on sulle toeks ka kõik teised kõrgkooli töötajad.

Täpsemalt saad koolis pakutavate nõustamisteenuste kohta lugeda siit.

Tõendite tellimine

Vajadusel telli endale tõend, et taotleda tööandjalt õppepuhkust tasemeõppes osalemiseks. Tõendite tellimise kohta loe siit.

Liikumine koolis

Tallinna majaplaanil (Pärnu mnt 62) on näidatud peamised olulised kohad.

Mõdrikul asuvate õppehoonete plaani leiad siit.

Üliõpilaselu

Ole teadlik, millised erialased ja huvitegevuse seltsid kõrgkoolis tegutsevad ning liitu endale huvipakkuvatega.

Aja- ja asendusteenistuse kohustus

Aja- ja asendusteenistuse kohustuse täitmise ajaks tuleb üliõpilasel taotleda akadeemilist puhkust. Kuni immatrikuleerimiseni saab esitada teatise aja- või asendusteenistusse kutsumise kohta e-posti aadressile ope@tktk.ee. Peale immatrikuleerimist saab akadeemilise puhkuse avalduse esitada õppeinfosüsteemis Tahvel.  

Erivajadustega õppija

Kui oled erivajadusega õppija ja vajad kohandusi õppekeskkonnas ja -tingimustes, siis teavita sellest oma instituudi juhiabi, õppekorralduse spetsialisti või aine õppejõudu ning saame sulle sobivamaid lahendusi leida.

Stipendiumid ja õppetoetused

Esmakursuslasena on sul juba septembris võimalik taotleda vajaduspõhist õppe- või eritoetust. Vaata lähemalt ka muude stipendiumide ja õppetoetuste infot. 

Esmakursuslastel on võimalus taotleda Töötukassalt toetust tasemeõppes õppimiseks. Selleks tuleb Töötukassale esitada avaldus hiljemalt 30 kalendripäeva jooksul õppima asumisest, st immatrikuleerimisest. Põhjalikuma info taotlemise tingimuste kohta leiad Töötukassa kodulehelt.