Vastuvõtt - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

Vastuvõtt

Vastuvõtt

Tallinna Tehnikakõrgkool on Eesti suurim riiklik tehnikavaldkonna rakenduskõrgkool, kus õpib ligi 2700 üliõpilast. Õppida saab kuues instituudis tehnika, tootmise ja ehituse valdkonnas; teeninduse valdkonnas transporditeenuste õppesuunal; ärinduse, halduse ja õiguse valdkonnas ärinduse ja halduse õppesuunal ning tervise ja heaolu valdkonnas heaolu õppesuunal. Õppetöö toimub eesti keeles päeva- ja sessioonõppes ning kestab kolm kuni kolm ja pool aastat. TTK lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse ja neile omistatakse bakalaureusekraad.

Kui Sul on soov tulla tudengivarjuks, et kogeda, kuidas kõrgkoolis asjad käivad ja milline näeb välja tudengielu, anna oma huvist teada siin.

Kui sul on küsimusi sisseastumise kohta või soovid rohkem teada kõrgkoolis õppimisest, võta ühendust meie vastuvõtuspetsialistiga. Vastuvõtuteemalistele küsimustele vastame telefoni teel tööpäeviti kella 9.00-15.00.

Avalduste vastuvõtt lõppes 28. juunil.

Vastuvõtu info
vastuvott@tktk.ee
666 4521
TLN-A110

Ajakava

15.04 – 28.06 kell 12:00 Avalduste esitamine SAISis
27.05 – 05.07Sisseastumiskatsed ja testid
27.05 ja 14.06TTK matemaatika test.
NB! Testile saab registreeruda kuni 12.06.2024 kell 12.00!
04.06 – 05.07Grupivestlused
03.07Autotehnika vastuvõtutest
03. – 05.07Akadeemiline test
NB! Testile saab registreeruda kuni 28.06.2024 kell 12.00!
04. – 05.07Rakendusarhitektuuri sisseastumiskatsed
10.07Vastuvõetavate esmase nimekirja avalikustamine SAISis
12.07 kell 23:59Õppimatuleku kinnitamise tähtaeg SAISis
13.07 – 15.09Vabade õppekohtade täitmine
19.08Immatrikuleerimine
26.08 – 01.09Eelnädal, instituutide üritused esmakursuslastele
02.092024/2025. õppeaasta ja sügissemestri algus

Vastuvõtutingimused

 1. Tallinna Tehnikakõrgkooli saab kandideerida keskharidusega või sellele vastava välisriigis saadud kvalifikatsiooniga.
 2. Kandideerida saab, kui lõputunnistuse keskmine hinne (v.a. eksamid) on vähemalt 3,40.
 3. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse ja lävendi alusel lähtuvalt lõputunnistuse keskmisest hindest ja vastuvõtutingimuste täitmisel saadud punktidest. 
 4. Kui kandidaadi keskharidust tõendaval dokumendil märgitud keskmine hinne on madalam kui kõrgkooli sisseastumiseks nõutav lõputunnistuse keskmise hinde lävend, on kandidaadil võimalus taotleda lävendi täitmist enne 2014. aastat sooritatud matemaatika või laia matemaatika riigieksami tulemuse alusel. Lävendi täitmiseks peab matemaatika riigieksami tulemus olema vähemalt 40 punkti.
 5. Kandidaat võib esitada avalduse kahele konkursile.
 6. Õppetöö toimub eesti keeles, täiskoormusega (30 EAP semestris), päeva- ja sessioonõppes, sõltuvalt õppekavast 3 kuni 3,5 aastat.
 7. TTK Teenusmajanduse instituudi õppekavade ning Tootmise ja tootmiskorralduse õppekava sessioonõppe õppetöö toimub Lääne-Virumaal Mõdrikul.
 8. Sotsiaaltöö sessioonõppe ÕÜF õpperühma õppetöö toimub Ida-Virumaal Kohtla-Järvel.
 9. Sisseastuja, kes on sooritanud emakeele riigieksami mõnes muus keeles, saab kandideerida juhul, kui tema eesti keele kui teise keele riigieksami või eesti keele B2-taseme eksami tulemus on vähemalt 70 punkti. Sisseastujad, kes ei ole omandanud eestikeelset haridust või kelle eesti keele kui teise keele B2-taseme eksami tulemus on alla 70 punkti, saavad sooritada vastuvõtuperioodil TTK eesti keele testi.
 10. Välisriigis omandatud haridust tunnustab kõrgkool lähtuvalt Eesti ENIC/NARIC Keskuse hinnangust ja soovitusest.
 11. Õppesse vastuvõtmine ja vastuvõtutingimusena määratletud sooritused TTKsse sisseastumisel on üliõpilaskandidaadile tasuta.
 12. Õppimine TTK õppekavadel on üliõpilase jaoks tasuta, juhul kui ta õpib täiskoormusega ja täidab kumulatiivselt igal semestril nõutava õppe mahu.
 13. Õppekulude hüvitamist ehk tasu kogu õppekava ulatuses võib nõuda TTK üliõpilastelt, kes on:
  • 13.1. õppima asudes juba immatrikuleeritud kõrgharidustaseme tasuta õppesse;
  • 13.2. juba tasuta õppinud kõrgharidustaseme esimesel või teisel astmel vähemalt 365 kalendripäeva ning kelle samalt kõrgharidustaseme astmelt eksmatrikuleerimisest on möödas lühem aeg kui kümme aastat;
  • 13.3. varem kahel korral samal kõrgharidusastmel tasuta õppesse immatrikuleeritud ja viimasest õppest eksmatrikuleerimisest on möödas lühem aeg kui kümme aastat. Käesoleva punkti tähenduses loetakse rakenduskõrgharidusõpet ja bakalaureuseõpet samaks kõrgharidustaseme õppeks.
  • 13.4. kahe aasta jooksul välja arvatud ja uuesti vastu võetud samale õppekavale.
 14. Üliõpilasele, kes on enne 2024/2025. õppeaastat õpingud katkestanud, kohaldub punktides 13.2. ja 13.3. kehtestatud õppekulude hüvitamise kord vaid juhul, kui ta on juba õppinud samal kõrgharidusastmel rohkem kui poole õppekava nominaalkestusest tasuta.
 15. Abituriendid on gümnaasiumi lõpetamiseni ja riigieksamite tulemuste selgumiseni vastu võetud tinglikult. Avalduse saab esitada SAISis, lõpudokumente kooli vastuvõtule esitada ei ole vaja, haridusandmed avaldusel uuendatakse automaatselt.
 16. Vastuvõetute nimekiri avaldatakse SAISis. Sealt edasi on kandidaadil õigus kolme päeva jooksul teatada õpingute alustamise soovist. Vabanenud õppekohad täidetakse pingerea alusel.

TTK vastuvõtutingimused ja -kord 2024/2025. õa

TTK 2024/2025. õa vastuvõtutingimuste lisa

TTK 2024/2025. õa. vastuvõtuarvud

Sisseastumiskatsed

Tallinna Tehnikakõrgkoolis toimuvad 2024/2025 õa. sisseastumiskatsed järgmistel õppekavadel:

1. Autotehnika – eriala sobivuse katse
2. Rakendusarhitektuur – joonistamine ja kompositsioon

3. Kinnisvara korrashoidgrupivestlus

4. Transpordi- ja liikluskorraldusgrupivestlus

5. Keskkonnatehnoloogia ja -juhtimine grupivestlus

6. Tootmine ja tootmiskorraldus, päevaõpegrupivestlus

7. Tootmine ja tootmiskorraldus, sessioonõpe Mõdrikul grupivestlus

8. Majandusarvestusgrupivestlus

9. Sotsiaaltöö, päevaõpe ja sessioonõpe Mõdrikulgrupivestlus

10. Sotsiaaltöö, sessioonõpe Ida-Virumaalgrupivestlus

11.  Teabehalduse ja infosüsteemide korraldaminegrupivestlus

12. Ärijuhtiminegrupivestlus

13. Masinaehitus grupivestlus


TTK akadeemiline test

Tallinna Tehnikakõrgkool korraldab akadeemilise testi, mis ei ole kohustuslik, kuid annab kandideerimisel kuni ühe lisapunkti. Nii on testi edukal sooritamisel võimalik konkursi punktisummat oluliselt kasvatada.

Testi saavad teha kandideerijad, kes esitavad avalduse vastuvõtu perioodil 15.04. kuni 28.06.2024 kell 12:00 TTK akadeemilise testi katsele sisseastumise infosüsteemis SAIS.

Akadeemilise testi eesmärgiks on hinnata Sinu valmisolekut kõrgkooliõpinguteks, andes ülevaate Sinu teadmistest. Küsimustes on esindatud järgmised valdkonnad: sotsiaal-poliitika, ühiskonnakorraldus, loogika, matemaatika ja keeleoskus. Testis on 14 valikvastustega ja erineva raskusastmega küsimust, millele vastamiseks on aega 30 minutit. Õigete vastuste skaala on vahemikus 0,02 – 0,12 punkti, maksimaalne testi tulemus on 1.

Testitulemus kuni 1 lisapunkt lisatakse Sinu punktisummale konkursi pingereas.
Näide: Kandidaadi lõputunnistuse keskmine hinne on 3,5. Sellele lisandub akadeemilise testi tulemus 0,78 punkti. Kokku saab kandidaat konkursil 4,28 punkti.

Kui oled esitanud avalduse kahele TTK konkursile, siis ei pea akadeemilist testi teist korda tegema – tulemust on võimalik arvestada mõlema konkursi juures.

Testi tegema tulles ära unusta isikut tõendavat dokumenti. Testi sooritatakse arvutis testikeskkonnas EIS. Nutiseadmete kasutamine testi sooritamise ajal ei ole lubatud.

TTK akadeemilist testi on võimalik sooritada ainult eelnevalt SAISis registreerunud kandidaatidel 4. ja 5. juulil Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Pärnu mnt 62 või 3. – 5. juulil TTK Teenusmajanduse instituudis Mõdrikul, Tiigivahe tee 3. Testi sooritamise kuupäeva ja asukoha saad valida avaldusel, kellaaja ja ruumi saad teada peale oma avalduse kinnitamist SAISis.

NB! Akadeemilist testi ei saa sooritada autotehnika ja rakendusarhitektuuri õppekava konkurssidel, kus on eraldi vastuvõtutestid või -katsed.


TTK matemaatika test

Üliõpilaskandidaadil, kes pole sooritanud matemaatika riigieksamit või soovib riigieksami tulemust parandada, on võimalik sooritada TTK matemaatika test. Testi sooritanud kandidaadil on võimalik saada kuni 1 lisapunkt vastavalt testi sooritamise tingimustele. Riigieksami tulemuste parandamisel arvestatakse kõrgema soorituse tulemust.

Matemaatika testi sooritatakse arvutis e-õppe keskkonnas Moodle. TTK matemaatika testi on võimalik sooritada ainult eelnevalt registreerunud kandidaatidel 27. mail ning 14. juunil Tallinna Tehnikakõrgkoolis, Pärnu mnt 62. Testi tegema tulles ära unusta isikut tõendavat dokumenti.

NB! Matemaatika testile saab registreeruda kuni 12.06.2024 kell 12.00.


TTK eesti keele test

Eesti keelest erineva emakeelega sisseastuja, kes pole sooritanud eesti keele riigieksamit emakeelena ja kellel puudub eesti keele kui teise keele riigieksami tulemus või kelle eesti keele B2 tasemeeksami tulemus on alla 70 punkti, saavad sooritada eesti keele testi.

Test koosneb kirjalikust osast Moodle’i keskkonnas ning suulisest vestlusest intervjueerijaga. Kestus kokku 1 tund ja 10 minutit.

Eesti keele testi saavad sooritada ainult eelnevalt registreerunud kandidaadid 1. juulil Tallinna Tehnikakõrgkoolis Tallinnas, Pärnu mnt 62. Testi toimumise kellaaeg ja ruum saadetakse kandideerijatele e-kirjaga. Kaasa tuleb võtta isikut tõendav dokument.

Täiendavad konkursipunktid

 • Üliõpilaskandidaat saab sooritada TTK akadeemilise testi, mis annab kuni 1 lisapunkti. TTK akadeemilist testi ei saa sooritada rakendusarhitektuuri ja autotehnika õppekavade konkurssidel.
 • Gümnaasiumi kuld- või hõbemedali või kutsekeskhariduse kiitusega lõpetanud kandidaadid saavad 1 lisapunkti. Kiituskirja eest lisapunkti ei anta.
 • Gümnaasiumiastme üleriigiliste aineolümpiaadide lõppvoorus või rahvusvahelistel olümpiaadidel osalenud kandidaadid saavad 1 lisapunkti.
 • TTK füüsika ja rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursuse lõpueksami sooritanud kandidaadid saavad kuni 0,5 lisapunkti. Vaata lisaks: Ettevalmistuskursused.
 • TTK matemaatika ettevalmistuskursuse lõputesti sooritanud üliõpilaskandidaadid saavad kursuse lõputesti tulemuse alusel kuni 1 lisapunkti. Vaata lisaks: Matemaatika ettevalmistuskursus.
 • Täiendavad konkursipunktid matemaatika riigieksami eest kantakse vastuvõtutingimuste lisas välja toodud õppekavadele kandideerijate avaldustele järgmiselt:
  • enne 2014. aastat sooritatud matemaatika või alates 2014. aastast sooritatud laia matemaatika riigieksami tulemuse 1 punkt võrdub 0,01 lisapunktiga;
  • alates 2014. aastast sooritatud kitsa matemaatika riigieksami tulemuse 1 punkt võrdub 0,008 lisapunktiga.
 • Üliõpilaskandidaadil, kes pole sooritanud matemaatika riigieksamit või soovib riigieksami tulemust parandada, on võimalik esitada SAISis avaldus TTK matemaatika testi sooritamiseks. Testi sooritanud kandidaadil on võimalik saada kuni 1 lisapunkt vastavalt testi sooritamise tingimustele. Riigieksami tulemuste parandamisel arvestatakse kõrgema soorituse tulemust.
 • Hoonete ehituse, teedeehituse, kinnisvara korrashoiu ning transpordi ja logistika õppekavade konkurssidel lisatakse kutsekeskharidusega kandidaatidele pingereas saadud punktisummale 0,25 lisapunkti juhul, kui kandidaat
  • on saanud kutsekeskhariduse põhihariduse baasil ja kandideerib sarnasele õppekavale, mis on läbitud kutseõppes;
  • on saanud keskhariduse baasil kutsekeskhariduse ning kandideerib keskhariduse lõputunnistuse keskmise hinde alusel.
 • Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursuse täies mahus läbinud ja katsetel suurepärase (5) tulemuse saanud kandidaatidelt ei nõuta joonistamise ja kompositsioonikatse sooritamist vastuvõtuperioodil ning tulemused lisatakse peale katsete toimumist pingeridadele. Vaata lisaks: Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursus.

Päevaõpe ja sessioonõpe

TTK-s toimub õppetöö päevaõppes või sessioonõppes.

◆ Päevaõppes toimuvad loengud ja praktikumid tööpäeviti (E–R) õpperühma tunniplaani järgi. 

◆ Sessioonõppes toimuvad loengusessioonid vastavalt õppetöö graafikule kas viiepäevaste (loengud E-R) või kolmepäevaste (loengud N-L) õppekogunemistena.  

Õppetöö TTK sessioonõppes toimub eesti keeles, täiskoormusega ja õppimine on tasuta. Õppekavade nominaalkestus on nii päeva- kui sessioonõppes sama.

Tallinna Tehnikakõrgkoolis saab sessioonõppes õppida järgmistel õppekavadel:

Järgmiste õppekavade õppetöö toimub Lääne-Virumaal Mõdriku õppekeskuses:

NB! Sotsiaaltöö ÕÜF õpperühma õppetöö toimub Kohtla-Järvel.

Tutvu 2024/2025. õa vastuvõtutingimustega

Oluline on teada, et sessioonõppes toimub õppimine valdavalt iseseisevalt. Kontaktõpe on korraldatud õppekogunemistena, mille vältel toimuvad loengud, seminarid ja praktikumid. Õppekogunemiste kaudu juhendatakse ja toetatakse üliõpilaste iseseisvat tööd. Enamikus ainetes on õppijatele toeks e-õpe ja õppejõudude konsultatsioonid. Õppekogunemistele järgnevad eksamisessioonid jaanuaris ja maikuus.

Õppekogunemiste sagedusÕppesessiooni kestusÕppekava ja rühmatunnus
3 korda semestris5 päeva 
E-R
Õppetöö toimub Tallinnas:
Hoonete ehitus (KEH2024)
Kinnisvara korrashoid (KKK2024)
Teedeehitus (KTH2024)
Masinaehitus (KMT2024)

Õppetöö toimub Mõdrikul:
Tootmine ja tootmiskorraldus (KTJ2024)
Majandusarvestus (KMA2024)
Sotsiaaltöö (KST2024)
Teabehalduse ja infosüsteemide korraldamine (KTI2024)
Ärijuhtimine (KÄJ2024)

Õppetöö toimub Kohtla-Järvel:
Sotsiaaltöö Ida-Virumaa ÕÜF õpperühm (IV2024)
5 korda semestris3 päeva 
N-L
Õppetöö toimub Tallinnas:
Transport ja logistika (KLO2024)
Transpordi- ja liikluskorraldus (KLK2024)
Raudteetransport (KRL2024)
Autotehnika (KAE2024)

Õppekogunemiste ajad on määratud õppetöö graafikuga. Vaata 2024/2025. õa

 • Tallinnas õpetatavate õppekavade sessioonõppe õppekogunemiste aegu siit 
 • Teenusmajanduse instituudi Mõdrikul ja Kohtla-Järvel õpetatavate õppekavade sessioonõppe õppekogunemiste aegu siit

Vastavalt täiskasvanute koolituse seadusele võib töötav üliõpilane taotleda tööandjalt õppepuhkust loengusessiooniks, lõputöö kirjutamiseks või muuks õppetöö iseseisvaks tegevuseks. Õppepuhkuse taotlemiseks on vaja tööandjale esitada õppimise tõend, mida saab tellida Tahvlist või haridusportaal.edu.ee-st. Loe lähemalt siit.

Vastuvõtu info
vastuvott@tktk.ee
666 4521
TLN-A110

Avalduse esitamine SAIS-is

Sisseastumisavaldus tuleb esitada sisseastumise infosüsteemis SAIS

Kandidaaditel, kellel on kutsekeskharidus keskhariduse baasil, arvestab SAIS gümnaasiumi lõputunnistuse keskmist hinnet.

SAIS näitab hariduskäiku alates 2004. aastast. Kui avaldusele ei tule kandideerimise aluseks oleva kooli lõputunnistust, tuleb avaldusele laadida lõputunnistuse hinnete kõrval ka lõputunnistus. Dokumendid peavad olema loetavad täies ulatuses. E-postiga saadetud dokumendid peavad olema digitaalselt allkirjastatud. Vastuvõtutöötaja sisestab hinded ja vajadusel ka lõpetatud kooli andmed SAIS-i ning muudab avalduse staatust „Ülevaatamisel“ olenevalt õppekavast, kas „Kandideeriv“ (kui sisseastuja ei soorita sisseastumiskatseid või teste) või „Lubatud sisseastumiskatsetele” (kui kandidaat osaleb katsetel või testil).

Kui tehnilistel põhjustel ei ole võimalik SAIS-i siseneda, saab vajalikud dokumendid esitada vastuvõtuperioodil tööpäevadel kell 10.00 – 14.00. vastuvõttu Tallinna Tehnikakõrgkooli Tallinnas, Pärnu mnt 62 või TTK Teenusmajanduse instituudis Lääne-Virumaal Mõdrikul, Tiigivahe tee 2.

NB! Kui Sul ei õnnestu suvel ajateenistuses olles ise SAIS-is oma õppimatulekut kinnitada, võta palun esimesel võimalusel ühendust vastuvõtuspetsialistidega e-posti aadressil vastuvott@tktk.ee või telefonil 666 4521.

Avatud õpe / Eksternõpe

Avatud õppe kaudu saad täiendada oma teadmisi, õppides üksikuid tasemeõppeaineid või jätkata pooleli jäänud õpinguid eksternina. Loe avatud õppe võimaluste kohta lähemalt siit.

KKK

Lõpetan kooli tänavu. Kuidas saan kandideerida?

Kandidaadid, kes ei ole veel saanud kesk- või kutsekeskhariduse lõputunnistust, saavad avalduse esitada, aga peale vastuvõtutöötaja kinnitust  jääb avaldus staatusesse „Tingimuslikult kandideeriv“ seni, kuni SAIS saab andmebaasidest lõputunnistuse ja hinnetelehe andmed. Gümnaasiumi lõputunnistus ja hinnete keskmine tulevad esitatud avaldustele automaatselt. Kutsekeskharidusega kandideerijate avaldustele tuleb info lõpetatud kooli kohta, aga hinneteleht tuleb avaldusele laadida, et vastuvõtutöötaja saaks hinded sisestada. Andmeid avaldustele lisatakse kuni avalduste vastuvõtuperioodi lõpuni.

Soovin kandideerida kutsekeskhariduse alusel. Kas ma saan esitada avalduse SAIS-is?

Avaldus tuleb esitada SAIS-is ja kui süsteem sinu haridusandmeid ei leia, laadida avaldusele vajalike dokumentide failid.

Mida teha, kui avaldusele ei tule lõpetatud koolide, lõputunnistuse andmeid jms?

On kolm teed: laadida oma avaldusele vajalikud dokumendid, saata digiallkirjaga lõpudokument ja hinneteleht avaldusel kirjas olevale vastuvõtutöötajale või tulla kooli vastuvõttu ja kaasa võtta lõpetatud kooli lõputunnistus koos hinnetelehega (originaal). Vastuvõtt on avatud nii Tallinnas, Pärnu mnt 62 kui ka TTK Teenusmajanduse instituudis Lääne-Virumaal Mõdrikul vastuvõtuperioodil tööpäevadel kell 10.00–14.00.

Ma ei ole teinud eesti keele kui teise keele riigieksamit, aga mul on eesti keele B2-tasemetunnistus. Kas ma saan selle alusel kandideerida?

Eesti keele tasemeeksami tulemuse väljavõte tuleb oma avaldusele laadida. Kui tasemeeksami tulemus jääb alla 70 punkti, tuleb kooli õpingutele kandideerimiseks sooritada kooli eesti keele test. Test korraldatakse vastuvõtuperioodil.

Mulle ei sobi vastuvõtutestiks või -katseks määratud aeg. Kas ma saan sellel osaleda muul ajal?

Vastuvõtutestid ja -katsed toimuvad kõrgkooli kinnitatud perioodil. Vastuvõtukomisjon lubab mõjuvatel põhjustel sooritada katse või testi mõnel teisel ajal vastuvõtuperioodi jooksul kandidaadi vastuvõtukomisjonile esitatud kirjaliku avalduse ja vastavate tõendite alusel (kaitsevägi, haigestumine).

Mis on TTK akadeemiline test?

TTK akadeemiline test on vabatahtlik kriteerium, mille sooritamine annab kuni ühe lisapunkti. Testi saab teha kõikidel konkurssidel, välja arvatud rakendusarhitektuuri ja autotehnika õppekavade konkursid, kus korraldatakse erialakatsed.

Mida teha, kui avaldust täites tekivad küsimused?

Võta ühendust kooli vastuvõtutöötajaga, tema aitab ja annab nõu, vastuvõtutöötaja kontaktid on sinu avaldusel.

Kontaktid: +372 666 4521, vastuvott@tktk.ee, tööpäevadel kell 09.00–15.00.

Kui kandidaat on kinnitanud ühte kooli oma sisseastumissoovi – vajutades linki “Jah, soovin sisse astuda”, kas ta siis enam teistesse, kuhu ta võiks oma tulemuste poolest samuti vastuvõetud saada, ei saa sisse astuda või saab kõigisse nõusoleku anda ja siis kunagi hiljem otsustada, kuhu ta tegelikult läheb?

Igal koolil on vastuvõetavate tudengite väljakuulutamise ja õppetööle registreerimise ajad erinevad. Kandidaat peab arvestama koolide registreerimisperioodide lõppkuupäevi. Registreerimistähtaja möödalaskmine tähendab õppekohast loobumist. Korraga saab kinnitada ühe õppekoha, uut valikut ei saa kinnitada enne, kui varasem on tühistatud.

Olen varasemalt juba õppinud, kas õpingud on mulle tasuta või tasulised?

Enne 2024. a. kõrgharidusõppe õpingud lõpetanu või õpingud peale poolt õppekava nominaalkestust katkestanu saab tulla tasuta õppima siis, kui eelmisest sama kõrgharidusastme õpingute lõpetamisest on möödas rohkem kui 10 aastat. Kui varasemalt arvestati igat õpet eraldi, siis nüüd ei saa nt eelnevalt bakalaureuseõppe lõpetanu tulla rakenduskõrgharidusõppesse tasuta õppima enne, kui bakalaureuseõppe lõpetamisest on möödas rohkem kui 10 aastat.

Enne 2024. a. kõrgharidusõppe õpingud enne poolt õppekava nominaalkestust katkestanu saab kandideerida tasuta õppima kolme õppeaasta jooksul (2024/25 – 2026/27).

Kui pikk on õppeaeg ja millise haridustunnistuse saan lõpetamisel?

Õpiaeg on õppekavadel erinev, kas 3 või 3,5 aastat. Vaata täpsemalt vastuvõtutingimuste lisa tabelist. TTK lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse ja neile omistatakse bakalaureusekraad.

Mida tähendab õppevorm päeva-/sessioonõpe (kombineeritud) elektritehnika ja majandusarvestuse erialadel?

Elektritehnika õppekaval toimuvad õpingud kahel esimesel õppeaastal päevaõppes, kolmandal ja neljandal kursusel õpitakse sessioonõppevormis. Majandusarvestuse õppekaval poolteist aastat päevaõppes ning seejärel poolteist aastat sessioonõppes.

Kas Tallinna Tehnikakõrgkooli Teenusmajanduse instituudi õppetöö toimub Mõdrikul või toimub osa õppetööst Tallinnas?

2024/2025. õa-l kavandatav õppetöö toimub Mõdrikul.

Kas Töötukassa toetust saab taotleda õpingutel Tallinna Tehnikakõrgkoolis?

Tallinna Tehnikakõrgkooli 14 õppekaval õpinguid alustavad üliõpilased saavad taotleda tasemeõppes osalemise toetust. Kogu info on leitav Töötukassa kodulehelt.

Loe lisaks toetuste kohta www.töötajaõpi.ee

Ava vestluse aken
1
Tuled meile? Uuri siit :)
Scan the code
Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtt
Hei! Kas saan aidata?