Arendustööde finantseerimine - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

Arendustööde finantseerimine

Arendustööde finantseerimine

Ideede teostamine vajab kapitali. Teadusasutuste ja ettevõtete koostööd toetatakse eri meetmetega – Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) vahendatavad innovatsiooniosak ja arendusosak ning rakendusuuringute programm. Tehnikakõrgkool nõustab ja toetab arendusprojektide kirjutamisel ja toetuste taotlemisel.

Pakutavad rahalised toetusmeetmed võimaldavad ettevõtetel tellida teadusasutustelt vajalikke uuringuid või projekte. Arenduse käivitamine; uudse toote, teenuse või tehnoloogia arendus või rakendusuuringu läbiviimine? Tallinna Tehnikakõrgkool teadus- ja arendusasutusena abistab partnerina ideede elluviimist! Tutvu meie instituutide pakutavate teenustega ja teostatud projektidega.


Innovatsiooniosak
Sihtgrupp: väike- ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE)
Maksimaalne toetus: 6000 € (toetuse osakaal projekti maksumusest maksimaalselt 80%, omafinantseering 20%)

Innovatsiooniosaku abil saab väike- või keskmise suurusega ettevõtja koostöös teadusasustuste, katselaborite või intellektuaalomandi ekspertidega välja töötada näiteks innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogilise teostatavuse kohta, viia läbi uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides.

Loe innovatsiooniosakust lähemalt EASi veebilehelt.


Arendusosak
Sihtgrupp: väikese ja keskmise suurusega ettevõtted (VKE)
Maksimaalne toetus: 35 000 € (toetuse osakaal projekti maksumusest maksimaalselt 70%, omafinantseering 30%)

Arendusosaku eesmärgiks on toetada konkurentsivõime suurendamist uuenduslike ning kõrgema lisandväärtusega toodete, teenuste ja tehnoloogiate väljatöötamise kaudu. Osaku tulemusena peab ettevõtja saavutama koos pädevate teenusepakkujatega uuendusliku, kõrgema lisandväärtusega toote, teenuse või tehnoloogia arenduse. Saadud lahendus peab olema rakendatav ja elluviidav ning sel peab olema selge majanduslik potentsiaal. Arendusosak on sageli loogiline jätk innovatsiooniosakuga alustatud arendustöö rajale.

Loe arendusosakust lähemalt EASi veebilehelt.


Rakendusuuringute programm
Sihtgrupp: Ettevõtted, kes on valmis innovaatiliste toodete/teenuste arendustegevustesse investeerima ja kelle projektid teostatakse nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades.
Toetuse suurus: Toetuse miinimumsumma on 100 000 € ja maksimum 3 000 000 €. Ainult teostatavusuuringut hõlmava projekti toetuse maksimumsumma on 20 000 €.
Rakendusuuringute programm on ellu kutsutud, et aidata ettevõtetel kasvatada teadus- ja arendustegevuse nõudlust, mille tulemusena suureneb ettevõtjate tulu uutest või oluliselt muudetud tehnoloogiatest, protsessidest, toodetest või teenustest. Programm koosneb ettevõtete nõustamisest ja rakendusuuringute toetusest. Rakendusuuringu toetuse abil saab ettevõtja töötada välja innovaatilisi tehnoloogiaid, protsesse, tooteid või teenuseid, katsetada uusi materjale või koguda teadmisi tehnoloogilise teostatavuse kohta.

Loe toetusmeetme kohta lähemalt EASi veebilehelt.


		
Ava vestluse aken
1
Tuled meile? Uuri siit :)
Scan the code
Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtt
Hei! Kas saan aidata?