Teostatud projektid - Tallinna Tehnikakõrgkool

Teostatud projektid

Teostatud projektid

Mitmekülgne koostöökogemus avaliku- ja erasektoriga projektide teostamisel on loonud rea rakendatavaid lahendusi. Aasta jooksul oleme ettevõtetele abiks rohkem kui 100 koostööprojekti läbiviimisel.

Järgnevalt leiad valiku projektidest, mis on Tallinna Tehnikakõrgkooli kaasabil viidud ideest teostuseni.


Tehnikavaldkond

Tehnikavaldkonda kuuluvad nii auto- ja elektritehnikaga seonduv kui ka kiiresti arenev masinaehitus ning tulevikku suunatud tööstuslik robootika.

 • AuVeTech OÜ “Elektriväikebussi jõuajami ja energiasalvesti tehnoloogia arendamine”
 • Metsamõisa Mõis OÜ “Päikesepaneelidelt saadavast energiast sõltuva küttekuluautomaatika teostatavuse uuring koos dokumenteerimisega”
 • OÜ Andener “Pneumaatiline pöördalus“
 • Titans OÜ “Raskeveoki hübriid-elektrilise jõuajami ideelahendus”

Ehitusvaldkond

Laialdase ehitustehniliste kompetentsidega ehitusinstituut on sinu partner moodsate lahendustega hoonete ehituse, teedeehituse, kaasaegse rakendusgeodeesia ning kinnisvara korrashoiu valdkondades.

Ehituse valdkonna uuringud

 • Rakendusgeodeesia ja Ehitusgeoloogia Inseneribüroo OÜ “Pärnu Lennujaama reisiterminali õõnespaneelide uuringud”
 • Stricto Project OÜ “Vasalemma silla raudbetoonkonstruktsioonide uuringud“

Teedeehituse valdkonna uuringud

 • Transpordiamet (endine Maanteeamet) „Raskeveokite mõju teekatenditele“
 • Transpordiamet (endine Maanteeamet) ”Madala liiklussagedusega teedele katendiprojekteerimisjuhendi loomine lähtuvalt tee kandevõimest”

Arhitektuurivaldkond

Arhitektuuriinstituudis ühendame tehnilised, kunstilised ja säästlikud lahendused ruumiliseks tervikuks.

 • Tallinna Linnavalitsus “Tallinna Veerenni asumi miljööväärtuslike hoonete uste ja varikatuste mõõdistus- ning andmete arhiveerimistööd”
 • Safeshed OÜ “Merekonteineri kasutusvõimalused (tootearendus)“

Logistikavaldkond

Majanduseluga tihedalt seotud instituut leiab vastused logistika, liikluskorralduse, intelligentsete transpordisüsteemide, isejuhtivate sõidukite, raudteetranspordi tehnoloogiat või ostu- ja hankekorraldust käsitlevatele küsimustele.

 • Transpordiamet (endine Maanteeamet) „Hoiatuslampide süsteemiga varustatud ülekäiguraja liikluskäitumusliku mõju uuringu läbiviimine“
 • AS Elane Tallinn „Logistika alaste simulatsioonide konsultatsioon“

Tehnoloogia ja ringmajanduse valdkond

Keskkonnast hooliva instituudi eesmärgiks on tagada ressursside tõhus kasutamine tootmis- ja tarbimissüsteemides. Ökoloogiline mõtlemine ja jätkusuutlik eluviis on ühendatud nii keskkonnatehnoloogia, tootmiskorraldus kui ka moetööstuse valdkondades.

Ringmajanduse valdkonna uuringud

 • AS Narva Vesi “Narva heitveepuhastusjaama massibilansi koostamine”
 • Est-Agar AS „Reoveepuhastusprotsessi töö hindamine“

Tehnoloogia valdkonna uuringud

 • Gelatex Technologies OÜ “Õhu läbilaskvuse test”
 • Politsei- ja piirivalveamet “Politsei- ja Piirivalveameti vormiriiete riigihangete ettevalmistamine ja hangete käigus konsultatsiooni- ja eksperdi teenuste osutamine ning eksperthinnangute andmine”
 • Wendre AS “Kiudude silikoonõli sisalduse määramine“

Teenusmajanduse valdkond

Teenusmajanduse instituut keskmes on inimesed, kompetentsid ja teenused. Kui pead lugu efektiivsusest, teenusedisainist ja tehnoloogiakasutusest, siis aitab teenusmajanduse instituut organisatsiooni arengut edendada ärinduse ja halduse ning heaolu valdkonnas.

 • Rakvere Haigla “Töö analüüs Aktsiaselt Rakvere Haigla laboris”
 • Uuring “Leedu ja Eesti sotsiaaltöötajate tööstressi põhjustajad ja -kogemused”
 • Uuring “Sotsiaalpedagoogi roll erinevates koostöövõrgustikes”
 • R-Kiosk AS “AS R-Kiosk Estonia töötajate rahulolu ja ootused tööandjale”

Visiooniseminarid

Innovatsiooni- ja ettevõtluskeskuse eestvedamisel toimuvad igal aastal temaatilised tulevikku vaatavad seminarid, mis ühendavad spetsialiste, ettevõtteid ja kõrgkooli.