Teadus-, arendus- ja loometegevus - Tallinna Tehnikakõrgkool

Teadus-, arendus- ja loometegevus

Teadus-, arendus- ja loometegevus

Tallinna Tehnikakõrgkooli kõikides instituutides tehakse rakenduslikke teadustöid ja osaletakse projektides. Teadus-, arendus- ja loometegevus (TAL) on kõrgkoolis korraldatud uurimistööde rühmade kaudu.

Tähtsamad indikaatorid

 20162017201820192020
Õppejõudude publikatsioonid2727443650
Doktorikraadi või võrdsustatud kvalifikatsiooniga töötajad1314141415

Uurimistööde rühm on vähemalt kolmeliikmeline, moodustatud TTK õppejõududest, töötajatest ja üliõpilastest. Töörühma juht töötab dotsendi või professori ametikohal või on doktorant.

Kõik uurimisgrupid on määratlenud oma tegevuse arendusvaldkonnad ja teemad.

Tallinna Tehnikakõrgkooli toimetised
Projektid
Publikatsioonid

TTK teadus-, arendus- ja loometegevuse uurimistööde rühmad

Ehitiste seisukorra hindamine ja rakendusuuringud

Rühma juht: Martti Kiisa, PhD

Tegevus hõlmab ehituskonstruktsioonide seisukorra hindamist ja arendustööd. Peamiselt uuritakse sildu, hooneid ja teid. Rakendusuuringute läbiviimisel kasutatakse nii analüütilisi meetodeid kui ka purustavaid ja mittepurustavaid katsetusi. Komplekteeritud on mobiilne labor, millega on võimalik läbi viia kiireloomulisi mõõtetöid ehitise asukohas.

Martti Kiisa
õppeprorektor, professor
martti.kiisa@tktk.ee
666 4502
TLN-A206
CV-ETIS

BIM-rakenduste arendamine

Rühma juht: Aivars Alt, MSc

Uuringud toetuvad virtuaalreaalsuslabori tehnoloogiale, mis võimaldab ruumiliselt kuvada hooneid ja rajatisi. 3D-tehnoloogia võimaldab uurida ja arendada lahendusi, ruumiprogrammist kuni valgustuse, tuletõrje- ja turvanõueteni.

Aivars Alt
juhtivlektor
aivars.alt@tktk.ee
666 4550
TLN-A216
CV-ETIS

Digitaalne tarneahel

Rühma juht: Eduard Ševtšenko, PhD

Peamiseks uurimisvaldkonnaks on tarneahela juhtimise uurimine (tarneahela digitaliseerimine, tarneahela optimeerimine, tarneahela audit, ettevõtte logistikasüsteemi juhtimine). Samuti on võimalus tegeleda logistika ja transpordi planeerimise (varude juhtimine, ladude automatiseerimine, transpordivõrgu kujundamine ja optimeerimine, ohtlike kaupade logistika) küsimustega.

Eduard Ševtšenko
professor, ostu- ja hankekorralduse õppekava juht

Moetööstuse inseneeria

Rühma juht: Ada Traumann, PhD

Tööstus 4.0 ja digitaliseerimise arendustöö koostöös õppeprotsessidega (CAD-/CAM-arendus, PLM). Uuringud lähtuvalt tekstiili- ja rõivatootmisettevõtete vajadustest: hõõrdekindluse, veehülgavuse ja õhu läbilaskvuse omaduste katsetamine. Uuritakse digitaalse printimise tehnoloogiat tekstiilmaterjalidele/-toodetele.

Ada Traumann
professor

Robotisüsteemide mudelite rakendamine

Rühma juht: Kristo Vaher, MS

Tööstus 4.0 temaatikaga seotud uudsete tehniliste lahenduste uurimine ja rakendusmeetodite väljatöötamine. Tegeleme robotiseeritud töökohtade rakendusvõimaluste uurimisega. Loome uusi lähenemisviise robotite kasutamisele. Seome omavahel tehnoloogiaid uudsete rakenduste loomiseks.

Kristo Vaher
juhtivlektor, robotitehnika õppekava juht

Innovaatilised lahendused masinaehituses

Rühma juht: Tavo Kangru, PhD

Uurimisrühma peamised tegevused on seotud tootearenduse (hõlmab nii toote projekteerimist, prototüüpide valmistamist kui ka katsetamist) ja tootmise juurutamisega. Samuti tehakse valdkonnas ekspertiise ja sõltumatuid kontrolle.

Tavo Kangru
professor, masinaehituse õppekava juht
tavo.kangru@tktk.ee
666 4556
TLN-A224; TLN-C107
CV-ETIS

Jätkusuutlik veekäitlus

Rühma juht: Erki Lember, PhD

Uurimisrühma põhiliseks ülesandeks on veekäitlusseadmete optimeerimine (peamiselt efektiivsete opereerimisrežiimide väljatöötamine matemaatiliste mudelitega). Samuti tegeletakse mobiilse vee labori arendusega (põhiliste vee parameetrite kohapeal määramise võimekuse arendamine).

Erki Lember
professor

Kõrgkoolididaktika

Rühma juht: Anne Uukkivi, PhD

Kõrgkoolididaktika uurimisrühma eesmärk on toetada TTK õppejõudude arengut. Uurimisrühma ülesanneteks on organiseerida koolitusi, viia läbi kõrgkoolididaktika uuringuid ja projekte ning luua juhendmaterjale.

Anne Uukkivi
kaasprofessor, õppedisainer, Aasta õppejõud 2021
anne.uukkivi@tktk.ee
666 4582
TLN-A316, TLN-A107
CV-ETIS

Pinded ja materjalide rakendusuuringud

Rühma juht: Toomas Pihl, PhD

Uuritakse ja tehakse pindamistöid. Tegeletakse plast-, metallisulam-, komposiit- jt materjalide mehaaniliste ning füüsikaliste omaduste määramise ja katsetamisega. Uuritakse materjalide taastamistehnoloogiaid ja termotöötlemise võimalusi.

Jätkusuutlikud äri- ja sotsiaalteenused

Rühma juht: Liina Maasik, MA

Rühma eesmärgiks on toetada organisatsioonide jätkusuutlike äri- ja sotsiaalteenuste arengut. Peamised uurimisteemad on järgmised: teeninduskvaliteedi hindamine, kommunikatsioonikanalite ja infosüsteemide arendamine, sotsiaalvaldkonnas kasutatavate tehnoloogiliste lahenduste ja e-poodide edendamine.

Liina Maasik
juhtivlektor, majandusarvestuse õppekava juht
liina.maasik@tktk.ee
329 5964
MDR-A104; Tiigivahe tee 2, Mõdriku, Lääne-Virumaa
CV-ETIS