Kõrgkoolist - Tallinna Tehnikakõrgkool
Search
Close this search box.

Kõrgkoolist

Kõrgkoolist

Tallinna Tehnikakõrgkool (TTK, ingl k TTK University of Applied Sciences) on haridus- ja teadusministeeriumi hallatav suurim riiklik rakenduskõrgkool. 

Väärtustame inimkesksust, vastutustundlikkust ja ettevõtlikkust kõikides tegevustes. Tööandjana peame oluliseks töötajate heaolu ja kaasatust. Tallinna Tehnikakõrgkoolile on omistatud peresõbraliku tööandja hõbemärgis.

Missioon: Rakenduskõrghariduse eestvedajana aitame kujundada õppijale sobivat õpiteekonda ning oleme usaldusväärne partner era- ja avalikule sektorile.

Visioon: Tallinna Tehnikakõrgkool on rahvusvaheliselt hinnatud kõrgkool, pühendume tipptasemel õppetööle ning rakendusuuringutele.

TTK tunnuslause: Usus est magister optimus – Praktika on parim õpetaja.

Meil saab õppida 20 õppekaval järgmistes õppekavagruppides: 

  • tehnika, tootmine ja tehnoloogia
  • arhitektuur ja ehitus
  • transporditeenused
  • ärindus ja haldus
  • sotsiaalteenused

Tallinna Tehnikakõrgkoolil on tähtajatu õppe läbiviimise õigus ja õppe kvaliteet tagatud kõikides nimetatud valdkondades ja õppesuundadel. Õppetöö toimub eesti keeles. 

Õppetöö on korraldatud instituutides ja keskustes: Tallinnas asuvad arhitektuuri-, ehitus-, logistika-, tehnikainstituut, tehnoloogia ja ringmajanduse instituut, reaalainete ning humanitaar- ja majandusainete keskus. Lääne-Virumaal Mõdrikul asub teenusmajanduse instituut.

Tasemeõppe kõrval on olulisel kohal üliõpilasi kaasavalt koostöö ettevõtete ja teiste väliste osapooltega. Täienduskoolituste korraldamine, teadus-arendustegevus ja rakendusuuringute läbiviimine, rahvusvahelistes projektides osalemine on loomulik osa kõrgkooli igapäevasest tööst. Koostöö ligi poolesaja väliskõrgkooliga viib meid visooni täitumise poole. 

Ava vestluse aken
1
Tuled meile? Uuri siit :)
Scan the code
Tallinna Tehnikakõrgkooli vastuvõtt
Hei! Kas saan aidata?