Prindi

Hõbeakadeemia: lektor Priit Siitan 24.09.2020 12:00

When:
24/09/2020 @ 12:00 – 14:00
2020-09-24T12:00:00+03:00
2020-09-24T14:00:00+03:00

Hõbeakadeemia tuleb taas!

Loengusari on suunatud Lääne-Virumaa vanemaealistele inimestele eelkõige vanusegrupile 60 +, kuid oodatud on ka teised huvilised. Loengute eesmärk on vanemaealistele uute teadmiste andmine, sotsiaalse tõrjutuse ennetamine ning leevendamine, ühiskonna sidususe suurendamine ja elukestva õppe soodustamine ning kaudselt ka eakamate inimeste konkurentsivõime tõstmine. Eriti oluline on praegustes ühiskonnaoludes pakkuda sellist koolitusvõimalust neile vanemaealistele, kes on mitte omal soovil tööelust kõrvale jäänud ning ei leia uut tööd ega ka tasuta õppimisvõimalusi.

Seeniorikool täidab Eesti eakapoliitikale seatud eesmärke, väärtustades eakaid kui võrdseid ühiskonnaliikmeid ning luues võimalusi nende toimetulekuvõime parendamiseks ning emotsionaalseks ning füüsiliseks heaoluks. Käsitletavad teemad on eakate jaoks hetkel aktuaalsed, puudutades tervise säilitamist, emotsionaalset tasakaalu, lähedust, peresuhteid, aktiivsena vananemist, muudatusi ühiskonnas ja muud.

Õppetöö toimub loengute, vestluste ja koostegevuste vormis iga kuu viimasel neljapäeval algusega kell 12.00 Rakvere Linnavalitsuse valges saalis Lai 20. Omaosalus on 2 eurot. Seminarisarja läbinud saavad tunnistuse, mille väljastab Tallinna Tehnikakõrgkooli teenusmajanduse instituut.

Vaata ka teisi tulevasi loenguid:


  • Jaga: