Kõik valdkonnad

10.01-21.11.2020

Avatud koolitused

17.08-19.08.2020

Maanteeveol töötava ohutusnõustaja koolitus

30 akadeemilist tundi Tallinn
18.08-11.11.2020
19.08-19.08.2020
24.08-28.08.2020

Koolimatemaatika tasanduskursus

32 akadeemilist tundi Tallinn
24.08-19.09.2020

Tööstusrobotite programmeerimine (RKT)

96 akadeemilist tundi Tallinn
24.08-31.12.2020

Tööalane inglise keele individuaalõpe B1;B2

80 akadeemilist tundi Rakvere
24.08-31.12.2020

Tööalane eesti keel võõrkeelena (B1;B2)

80 akadeemilist tundi Rakvere
24.08-08.09.2020
24.08-08.09.2020
24.08-30.10.2020

Ettevõtluskoolitus

160 akadeemilist tundi Rakvere
31.08-26.11.2020
07.09-14.09.2020

Andmebaaside loomine ja kasutamine

12 akadeemilist tundi Rakvere
08.09-06.10.2020
09.09-23.09.2020

Lein ja kriisitöö

24 akadeemilist tundi Rakvere
18.09-03.10.2020

Ehitusjuht tase 6 baaskoolitus (38 TP)

44 akadeemilist tundi Tallinn
22.09-24.11.2020

Hooldustöötaja kompetentside arendamine

80 akadeemilist tundi Rakvere
24.09-12.11.2020
05.10-20.10.2020
05.10-30.11.2020
05.10-20.10.2020
15.10-12.11.2020
29.10-28.11.2020

Valgustus eksterjööris ja interjööris (RKT)

40 akadeemilist tundi Tallinn
07.11-05.12.2020

Füüsika ettevalmistuskursus

26 akadeemilist tundi Tallinn
19.11-04.12.2020