Kõik valdkonnad

10.01-06.11.2020
24.08-31.12.2020

Tööalane eesti keel võõrkeelena (B1;B2)

80 akadeemilist tundi Rakvere
24.08-31.12.2020

Tööalane inglise keele individuaalõpe B1;B2

80 akadeemilist tundi Rakvere
08.09-13.10.2020
18.09-03.10.2020

Ehitusjuht tase 6 baaskoolitus (38 TP)

44 akadeemilist tundi Tallinn
24.09-12.11.2020

Avatud koolitused

05.10-20.10.2020
05.10-30.11.2020
06.10-08.12.2020
07.10-07.10.2020

Ehitusinfo mudeli ja vaaturtarkvara koolitus

5 akadeemilist tundi Tallinn
15.10-12.11.2020
26.10-18.12.2020
29.10-28.11.2020

Valgustus eksterjööris ja interjööris (RKT)

40 akadeemilist tundi Tallinn
30.10-30.10.2020

Ehitusinformatsiooni modelleerimine (BIM)

8 akadeemilist tundi Tallinn
04.11-18.11.2020

Maanteeveol töötava ohutusnõustaja koolitus

30 akadeemilist tundi Tallinn
07.11-05.12.2020

Füüsika ettevalmistuskursus

26 akadeemilist tundi Tallinn
11.11-25.11.2020

Lein ja kriisitöö

24 akadeemilist tundi Rakvere
18.11-18.11.2020
19.11-04.12.2020
04.01-19.01.2021
04.01-25.01.2021

CAD-projekteerimine

120 akadeemilist tundi Tallinn
04.01-19.01.2021
11.01-12.03.2021

Ettevõtluskoolitus

160 akadeemilist tundi Rakvere
15.01-19.11.2021
18.01-22.01.2021
22.01-22.01.2021
22.01-06.02.2021

Ehitusjuht tase 6 baaskoolitus (38 TP)

44 akadeemilist tundi Tallinn
26.01-30.03.2021

Hooldustöötaja kompetentside arendamine

80 akadeemilist tundi Rakvere
19.04-04.05.2021
19.04-04.05.2021