Kõik valdkonnad

Koolituskalender: koolitus.edu.ee
03.01-24.01.2022
15.01-12.02.2022

Füüsika ettevalmistuskursus

26 akadeemilist tundi Tallinn

Avatud koolitused

28.01-25.11.2022
28.01-12.02.2022
07.02-22.02.2022
07.02-22.02.2022
08.03-19.04.2022

Andmebaaside loomine ja kasutamine (RKT)

40 akadeemilist tundi Rakvere
09.03-11.05.2022
10.03-11.04.2022

Rakendusarhitektuuri ettevalmistuskursus

20 akadeemilist tundi Tallinn
15.03-24.03.2022
23.03-08.06.2022

Hooldustöötaja kompetentside arendamine

96 akadeemilist tundi Rakvere
24.03-19.05.2022

Riskide haldamine ettevõttes (RKT)

72 akadeemilist tundi Rakvere
05.04-03.05.2022
06.04-04.05.2022
07.04-09.06.2022

Esmatasandi juhtide juhendamisoskuste arendamine

60 akadeemilist tundi Rakvere
18.04-16.05.2022
29.04-27.05.2022

Laserskaneerimine ja 3D-mudeldamine (RKT)

32 akadeemilist tundi Tallinn
07.05-18.06.2022
09.05-20.05.2022

AutoCAD algajatele (RKT)

30 akadeemilist tundi Tallinn
09.05-19.05.2022

Solid Edge alused (RKT)

30 akadeemilist tundi
16.05-24.05.2022
02.06-10.06.2022
06.06-17.06.2022

Statistiline andmeanalüüs MS Excelis (RKT)

32 akadeemilist tundi Tallinn
06.06-20.06.2022
24.10-27.10.2022

Raudteeveol töötava ohutusnõuniku koolitus

30 akadeemilist tundi Tallinn
01.11-30.11.2022