Droonide kasutamine teekorrashoius - Tallinna Tehnikakõrgkool

Droonide kasutamine teekorrashoius

Droonide kasutamine teekorrashoius

Transpordiameti tellitud rakendusuuringu eesmärgiks oli testida ja katsetada lendavate droonide kasutamist sõiduteede seisundi hindamiseks teelõikudel, kus füüsilise järelevaataja kohalolu on ebamõistlik või piirangutega. Uurin viidi läbi kaheetapilisena: 1. etapis uuriti droonide kasutusvaldkondi ning kasutusvaldkonnast tulenevaid modifitseerimise võimalusi. Uuringu 2. etapis projekteeriti ja ehitati valmis autopiloodiga droon, millega teostati katselennud ja filmiti erinevaid teelõike. Uuringu tulemusi esitleti Transpordiameti seminaril.

Uuringu läbiviimisse olid kaasatud Tehnikakõrgkool üliõpilased ja välisekspert. Samalaadne droon on edasiarendamiseks võetud kasutusele Robotitehnika õppekavas.

Täpsemat informatsiooni uuringu tulemuste ja läbiviimise kohta saab:
Tavo Kangru
professor, masinaehituse õppekava juht
tavo.kangru@tktk.ee
666 4556
TLN-A224; TLN-C107
CV-ETIS
Vello Vainola
instituudi direktor
vello.vainola@tktk.ee
666 4554
TLN-A224
CV-ETIS