Metsateedel ja -sihtidel põlevkivituha kasutamine stabiliseerimisel - Tallinna Tehnikakõrgkool

Metsateedel ja -sihtidel põlevkivituha kasutamine stabiliseerimisel

Metsateedel ja -sihtidel põlevkivituha kasutamine stabiliseerimisel

Tehnikakõrgkool viis tehnilis-teadusliku uurimustööna erinevatel teelõikudel üle Eesti läbi põlevkivituhaga pinnase stabiliseerimise katsete eeltööd, juhendas pinnasetööde läbiviimist ja teostas järelmonitooringu. Katsetulemuste ja monitooringu põhjal koostati aruanne ja sisendmaterjal pinnase põlevkivituhaga stabiliseerimise juhendi loomiseks.

Uurimistöö tulemusena on valminud Tehnikaülikoolis magistritöö ning Eesti Energia kasutas muuhulgas sellest tööst saadud tulemusi CO2 kalkulaatori koostamisel. Uuringu läbiviimisel osalesid Tehnikakõrgkooli ja Tehnikaülikooli üliõpilased, juhendas lektor Sven Sillamäe.

Täpsemat informatsiooni uuringu tulemuste ja läbiviimise kohta saab:
Sven Sillamäe
juhtivlektor
sven.sillamae@tktk.ee
666 4552
TLN-A218
CV-ETIS