Prindi

Eriolukorra info

Siia lisame jooksvalt täiendavat infot ning vastused korduvatele küsimustele.

Soovitame jälgida jooksvalt Terviseameti ja Haridus- ja Teadusministeeriumi infot.

24.03.2020 seisuga
Rektor Enno Lend annab ülevaate distantsõppe esimesest nädalast ja kinnitab, et hoolimata eriolukorrast jätkub Tallinna Tehnikakõrgkoolis kvaliteetne õppe- ja uurimistöö ja kõrgkool on valmis pakkuma üliõpilaste ja liikmeskonnale lahendusi ning eriolukorra tõttu õppetöö ei kannata.

Alates eriolukorra kehtestamisest  on igapäevaselt lisandunud uusi haigestumisi koroonaviirusse. Leviku peatamiseks tuleb vähendada kontakte ning õppida ja töötada isoleeritult. Seega distantsõpe jätkub ja tuleb olla valmis ka selleks, et see kestab semestri lõpuni. Seetõttu oleme küsinud üliõpilastelt ja õppejõududelt esimest tagasisidet õppetöö korralduse kohta. On kordaminekuid ja innovaatilisi lähenemisi  ning  on probleeme, mis vajavad lahendamist. Kindlasti jätkub järgmisel kahel nädalal distantsõpe, edaspidised otsused sõltuvad kujunenud olukorrast. Õppetöö läbiviimisel  juhindume järgnevast:

 • Sõltumata Eestis kehtestatud eriolukorrast jätkab TTK õppetööd distantsõppes kuni olukord seda nõuab. TTK õppehooned on liikmeskonnale avatud, kuid  tingimusel, et viirushaiguse COVID-19 tõkestamiseks järgitakse  rangelt Terviseameti soovitusi. Avalikkusele on hooned suletud.
 • Teeme kõik endast oleneva, et eriolukord ei takistaks üliõpilastel õppetöös osaleda ja viimase kursuse üliõpilastel kõrgkooli õpinguid lõpetada.
 • Distantsõppe korraldamisel lähtume kinnitatud õppetöögraafikust. Teisi variante kaalume juhtumipõhiselt ja tulenevalt saadud tagasisidest õppejõududelt ja üliõpilastelt.
 • Eriolukorras kaugtööd rakendades juhib rektoraat tähelepanu igakülgse suhtlemise vajalikkusele liikmeskonnas ja loovale koostoimele TTK põhitegevuste korraldamisel.
 • Haridustehnoloogi ja IT-talituse kaasabil on viimase nädala jooksul rakendatud palju innovaatilisi lahendusi distantsõppe läbiviimiseks. Veebikonverentside tegemiseks soovitame:
  – Google Meet (ligipääs kooli kontoga),
  – MS Teams (ligipääs kooli kontoga),
  – BigBlueButton (Moodle’is – videojuhend kuidas BBB oma kursusele lisada). BBB (saab kasutada eraldiseisvalt Moodlest). Konto ja juhendite saamiseks palume õppejõududel pöörduda villu.maoma@tktk.ee, tel 5391 2544.
  – Google Classroom (ligipääs kooli kontoga), 
  – Zoom (tasuta versioon),
  – Skype.
  Veebikonverentsi tarkvaraga on võimalus suhelda tudengitega, jagada ekraani (nt slaide) ja salvestada toiminguid. Lisavõimalused on järgmised: failide jagamine (MS Teams ja Skype), peale joonistamine/kirjutamine (Zoom, BigBlueButton), valge tahvli kasutamine (Zoom, BigBlueButton, MS Teams).
  Lisaks on pakutud võimalust teha echo360 loengusalvestusi, kas koolimajas või kodus, kasutades echo360 universal capture tarkvara.

20.03.2020 seisuga

Raamatukogu lugemisala on alates 16.03.2020 suletud.
Võimaldame raamatukogudes kontaktivaba teavikute laenutust alates 23.03.2020.
Laenutustingimused Tallinnas
Laenutustingimused Mõdrikul

Pärnu mnt: telefon 666 4529, raamatukogu@tktk.ee 
Mõdriku: telefon 329 5972, modrikuraamatukogu@tktk.ee

13.03.2020 rektor Enno Lendi korraldus kõrgkooli liikmeskonnale

OLULISED KONTAKTID
Õppekorraldus
Lauri Peetrimägi, õppeprorektor (5650 4567, lauri.peetrimagi@tktk.ee)
Anne Rooste, õppeosakonna juhataja (5345 8379, anne.rooste@tktk.ee)
Merle Varendi, kvaliteedi- ja analüüsiosakonna juhataja (513 5857, merle.varendi@tktk.ee)
Reet Niilus, õppekorralduse juhtivspetsialist (5348 7075, reet.niilus@tktk.ee)
John-Louis Rodriquez, haridustehnoloog (551 6965, john.rodriquez@tktk.ee)

Elukestev õpe ja TAL
Anne Kraav, arendusprorektor (523 6064, anne.kraav@tktk.ee)
Kaire Eerik, innovatsiooni- ja koolituskeskuse juhataja (507 0852, kaire.eerik@tktk.ee)
Jaana Siik, kommunikatsioonispetsialist (5557 5307, jaana.siik@tktk.ee)

Finants, IT ja haldus
Tarmo Sildeberg, finants- ja haldusdirektor (511 8171, tarmo.sildeberg@tktk.ee)
Tea Luks, finantsosakonna juhataja (5597 7666, tea.luks@tktk.ee)
Argo Ilves, IT-talituse juht (509 2196, argo.ilves@tktk.ee)
Mati Noorväli, haldusspetsialist (5340 9403, mati.noorvali@tktk.ee)

Kommunikatsioon ja üldinfo
Marek Simulman, kommunikatsiooni- ja turundusosak juhataja (502 4843, marek.simulman@tktk.ee)
Jaana Vatsar, rektori abi (5615 2000, tktk@tktk.ee)


 • Jaga: