Avatud seminar: Kaasaegne reaalainete õpetamine kõrgkoolis - Tallinna Tehnikakõrgkool

Avatud seminar: Kaasaegne reaalainete õpetamine kõrgkoolis

Teised hiljutised sündmused:
Lõpuaktused 2022
Uute tudengivormelite tutvustus
Radooni päev
Üliõpilaste teadusfestival 2022
Kriis loob homse. Lääne-Viru arengukonverents
Logistikaseminar
Konkurss “Parim ärimudel”
Koolitus: Lõputöö ABC II osa
Koolitus: Lõputöö ABC I osa
Sotsiaaltöö päev

Seminari eesmärk on vahendada ja vahetada parimaid praktikaid, mida reaalainete valdkonnas õpetamisel kasutada. Seminar algab traditsiooniliselt teoreetilise ettekandega, jätkub kogemuste vahetamisega (seekord rahvusvaheliselt) ning lõpeb praktilise töötoaga. Seminarist osavõtt on tasuta, kõikidele osalejatele antakse tõend seminaril osalemise kohta.

Seminari päevakava:

09.45 – 10.00 Kogunemine ja tervituskohv

10.00 – 10.05 Avasõnad Karli Klaasilt (TTK reaalainete keskuse juhataja)

10.05 – 11.30 Kati Aus (TLÜ, Haridusteaduste instituut, Haridusinnovatsiooni keskus) “Metakognitiivne meisterlikkus ja selle arendamine ehk kuidas teada, mida teha, kui ei tea, mida teha?!”

11.30 – 11.45 Kohvipaus

11.45 – 13.00 Galina Ivankova, Ekaterina Mochalina (Plekhanov Russian University of Economics, Department of Higher Mathematics, Russia) “Modern approach for learning: dynamic case study system based on real data (received online)”

13.00 – 13.45 Lõunapaus

13.45 – 14.15  Kosmas Diveris (St. Olaf College, Department of Mathematics, Statistics, and Computer Science, USA) “Teaching STEM in the US, the perspective from a Liberal Arts College”

14.15 – 15.15  Indrek Zolk (TÜ) “STACK tüüpi küsimus Moodles: mis? milleks? kuidas?”

STACK on küsimuse tüüp, mis võimaldab õppijal sisestada küsimuse vastuseks matemaatilisi avaldisi (funktsioonid, võrrandid jmt) teksti kujul klaviatuuri tähemärke kasutades. Õppija vastus teisendatakse matemaatilisele kujule ning seda saab vajadusel korrigeerida. Ühe ülesande piires saab küsida eri tüüpi küsimusi, näiteks lühivastuseid, märkeruute jmt. STACK kasutab arvutialgebra süsteemi, mis võimaldab võrrelda õppija vastuse ja õige vastuse algebralist samaväärsust, ligikaudu võrdumist (etteantud veatasemega) jmt. Ülesandesse ja/või tagasisidesse on võimalik lisada ka funktsioonide graafikuid, mis võidakse genereerida dünaamiliselt vastavalt konkreetse ülesande parameetritele ja õppija vastustele.

15.15 – 15.30 Kohvipaus

15.30 – 16.30 Praktiline töötuba “STACK tüüpi küsimus Moodles: mis? milleks? kuidas?”

16.30-16.45 Seminari lõpetamine

Seminarile palume registreeruda siit hiljemalt 2.04.2019.

Kontakt: Anne Uukkivi (5156083, uukkivi@tktk.ee)