Prindi

Covid-19 ja käitumisjuhised

Iganädalase Covid ülevaate leiab SIIT

07.04.2021
Kõrgkooli töökorraldus ajavahemikus 11.03. – 25.04.2021

Kuni 25.04 ei tohi üliõpilased koolihoones viibida ning õppetöö toimub distantsõppe vormis. Ainsate eranditena on lubatud praktilise õppe ning eksamite/arvestuste sooritamine.

Nende erandite rakendamisel peab õpperuumis olema tagatud maskide kandmine, maksimaalne võimalik hajutatus ja kõikide koolis viibivate õppijate registreerimine. Väljaspool õpperuume tuleb täiendavalt järgida 2+2 reeglit. Õppijate koolis viibimine toimub ainult akadeemilise struktuuriüksuse juhiga kooskõlastatult.

Kõrgkooli töötajatel tuleks eelistada kaugtööd, kui töö iseloom seda võimaldab. Kõrgkooli ruumides peab töötama hajutatult. Iga üksuse töö korraldab sellest soovitusest lähtuvalt ümber vastava struktuuriüksuse juht.

***
Lisainfo leiad terviseameti ning haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt

***
Nakkusohu vältimiseks ja viiruse leviku vähendamiseks on oluline:

 • järgida käte- ja hingamisteede hügieeni;
 • vähendada lähikontaktide hulka;
 • haigustunnustega või lähikontaktsena püsida kodus;
 • kasutada isikukaitsevahendeid (maske, visiire);
 • teavitada kõrgkooli positiivsest koroonatesti tulemusest või lähikontaktist Covid-19 positiivse isikuga.

Täpsemad käitumisjuhised nakkusohuga toimetulekuks leiad kriis.ee lehelt

Isikukaitsevahendite kasutamine kooliruumides toimub vastavalt koolis kehtestatud nõuetele ning nende olemasolu TTK töötajatele tagab kõrgkool. Õppuritel tuleb kaitsemask kooli tulles endal kaasa võtta ning olla valmis maski kandma.
Kõikidel Tallinna, Pärnu mnt 62 õppehoonesse sisenejatel mõõdetakse automaatselt kehatemperatuuri. Kehatemperatuuri on võimalik mõõta ka instituutides.

Kommunikatsioon

 1. Töötaja teavitab enda positiivsest COVID-19 proovist või lähikontaktist COVID-19 positiivse isikuga oma otsest juhti ja personaliosakonda, et leppida kokku edasine töökorraldus.
 2. Õppur teavitab positiivsest COVID-19 proovist või lähikontaktist COVID-19 positiivse isikuga oma instituudi juhiabi, kes informeerib juhtumist õppeprorektorit ja instituudi direktorit.
 3. Kõrgkool teavitab töötaja või õppuri kinnitatud COVID-19 diagnoosist TTK liikmeskonda, mainimata haigestunu nime ja muid andmeid.
 4. Tunniplaani muudatustest tuleb teavitada õppeosakonda.
 5. Üliõpilastele ametliku ja õppetööd puudutava info edastamiseks kasutatakse õppeinfosüsteemis Tahvel märgitud e-posti aadressi.

Ruumide korrashoid ja desinfitseerimine

 1. Kõrgkool tagab kõikidel üldkasutatavatel aladel (koridorides, kohvikus, raamatukogus, vestibüülides ning puhkealadel) käte desinfitseerimisvahendid.
 2. Kõiki kooli ruume puhastatakse igapäevaselt.

Riskijuhtimise töörühm

Enno Lend, rektor
Martti Kiisa, õppeprorektor
Tarmo Sildeberg, arendusprorektor
Marek Simulman, kommunikatsiooni ja turunduse juhtivspetsialist
Jaana Vatsar, rektori abi
Elo Viljus, personaliosakonna juhataja

Küsimuste puhul pöörduda tel 666 4500 või e-post tktk@tktk.ee

 

 

 


 • Jaga: