Prindi

Covid-19 ja käitumisjuhised

Iganädalase Covid ülevaate leiab SIIT

30.12.2020
Rektor Enno Lendi käskkiri: töö ümberkorraldamine Tallinna Tehnikakõrgkoolis ajavahemikul 01.01.2021-17.01.2021

Lühikokkuvõte: üliõpilased ei tohi Tallinna õppehoonetes viibida kuni 17.01.2021 ning Mõdrikul kuni 10.01.2021.

Õppetöö toimub sel perioodil distantsõppe vormis. Koolihoones viibimise keelu kohta kehtivad ka mõned erandid, mida on täpsemalt kirjeldatud käskkirjas. Tähtsaim erand puudutab eksamite ja arvestuste sooritamist, mida on vajadusel võimalik läbi viia ka koolis (vastava info täpse käitumise kohta edastab üliõpilastele iga konkreetse õppeaine õppejõud).

Tähtis on seejuures, et nende erandite rakendamisel oleks tagatud 2+2 nõude täitmine, siseruumides kasutatakse maske, kõik koolis viibivad üliõpilased registreeritakse ning üliõpilaste koolis viibimine toimub ainult instituudi/keskuse juhiga kooskõlastatult.

Raamatukogu on Tallinnas suletud kuni 17.01.2021 ja Mõdrikul kuni 10.01.2021. Pakutakse kontaktivaba laenutust. Täpsem info kontaktivaba laenutuse kohta. Info raamatukogu kohta Mõdrikul.

Nakkusohu vältimiseks ja viiruse leviku vähendamiseks on oluline:

 • järgida käte- ja hingamisteede hügieeni;
 • vähendada lähikontaktide hulka;
 • haigustunnustega või lähikontaktsena püsida kodus;
 • kasutada isikukaitsevahendeid (maske, visiire);
 • teavitada kõrgkooli positiivsest koroonatesti tulemusest või lähikontaktist Covid-19 positiivse isikuga.

Isikukaitsevahendite kasutamine kooliruumides toimub vastavalt koolis kehtestatud nõuetele ning nende olemasolu TTK töötajatele tagab kõrgkool. Õppuritel tuleb kaitsemask kooli tulles endal kaasa võtta ning olla valmis maski kandma.
Kõikidel Tallinna, Pärnu mnt 62 õppehoonesse sisenejatel mõõdetakse automaatselt kehatemperatuuri. Kehatemperatuuri on võimalik mõõta ka instituutides.

Kommunikatsioon

 1. Töötaja teavitab enda positiivsest COVID-19 proovist või lähikontaktist COVID-19 positiivse isikuga oma otsest juhti ja personaliosakonda, et leppida kokku edasine töökorraldus.
 2. Õppur teavitab positiivsest COVID-19 proovist või lähikontaktist COVID-19 positiivse isikuga oma instituudi juhiabi, kes informeerib juhtumist õppeprorektorit ja instituudi direktorit.
 3. Kõrgkool teavitab töötaja või õppuri kinnitatud COVID-19 diagnoosist TTK liikmeskonda, mainimata haigestunu nime ja muid andmeid.
 4. Tunniplaani muudatustest tuleb teavitada õppeosakonda.
 5. Üliõpilastele ametliku ja õppetööd puudutava info edastamiseks kasutatakse õppeinfosüsteemis Tahvel märgitud e-posti aadressi.

Ruumide korrashoid ja desinfitseerimine

 1. Kõrgkool tagab kõikidel üldkasutatavatel aladel (koridorides, kohvikus, raamatukogus, vestibüülides ning puhkealadel) käte desinfitseerimisvahendid.
 2. Kõiki kooli ruume puhastatakse igapäevaselt.

Riskijuhtimise töörühm

Enno Lend, rektor
Martti Kiisa, õppeprorektor
Tarmo Sildeberg, arendusprorektor
Marek Simulman, kommunikatsiooni ja turunduse juhtivspetsialist
Jaana Vatsar, rektori abi
Elo Viljus, personaliosakonna juhataja

Küsimuste puhul pöörduda tel 666 4500 või e-post tktk@tktk.ee

 

 

 


 • Jaga: