Prindi

Covid-19 ja käitumisjuhised

Iganädalase Covid ülevaate leiab SIIT

02.06.2021
Kõrgkooli töökorraldus alates 02.06.2021

Valitsuse eilse otsuse kohaselt lõppeb alates 2. juunist keskne maskikandmise kohustus nii avalikes siseruumides kui ka haridusasutustes ning asendub soovitusega kanda rahvarohketes siseruumides maski.

Maski kandmine või suu ja nina katmine on siseruumides endiselt soovituslik. Eriti soovitatakse seda kinnistes ja rahvarohketes kohtades, kus on kehv ventilatsioon ja distantsi hoidmine võõrastest inimestest keeruline. Endiselt on oluline hoida inimeste vahel distantsi, pesta ja desinfitseerida käsi ning tuulutada ruume.

***
Lisainfo leiad terviseameti ning haridus- ja teadusministeeriumi kodulehelt

***
Nakkusohu vältimiseks ja viiruse leviku vähendamiseks on oluline:

 • järgida käte- ja hingamisteede hügieeni;
 • vähendada lähikontaktide hulka;
 • haigustunnustega või lähikontaktsena püsida kodus;
 • kasutada isikukaitsevahendeid (maske, visiire);
 • teavitada kõrgkooli positiivsest koroonatesti tulemusest või lähikontaktist Covid-19 positiivse isikuga.

Täpsemad käitumisjuhised nakkusohuga toimetulekuks leiad kriis.ee lehelt

Isikukaitsevahendite kasutamine kooliruumides toimub vastavalt koolis kehtestatud nõuetele ning nende olemasolu TTK töötajatele tagab kõrgkool. Õppuritel tuleb kaitsemask kooli tulles endal kaasa võtta ning olla valmis maski kandma.
Kõikidel Tallinna, Pärnu mnt 62 õppehoonesse sisenejatel mõõdetakse automaatselt kehatemperatuuri. Kehatemperatuuri on võimalik mõõta ka instituutides.

Kommunikatsioon

 1. Töötaja teavitab enda positiivsest COVID-19 proovist või lähikontaktist COVID-19 positiivse isikuga oma otsest juhti ja personaliosakonda, et leppida kokku edasine töökorraldus.
 2. Õppur teavitab positiivsest COVID-19 proovist või lähikontaktist COVID-19 positiivse isikuga oma instituudi juhiabi, kes informeerib juhtumist õppeprorektorit ja instituudi direktorit.
 3. Kõrgkool teavitab töötaja või õppuri kinnitatud COVID-19 diagnoosist TTK liikmeskonda, mainimata haigestunu nime ja muid andmeid.
 4. Tunniplaani muudatustest tuleb teavitada õppeosakonda.
 5. Üliõpilastele ametliku ja õppetööd puudutava info edastamiseks kasutatakse õppeinfosüsteemis Tahvel märgitud e-posti aadressi.

Ruumide korrashoid ja desinfitseerimine

 1. Kõrgkool tagab kõikidel üldkasutatavatel aladel (koridorides, kohvikus, raamatukogus, vestibüülides ning puhkealadel) käte desinfitseerimisvahendid.
 2. Kõiki kooli ruume puhastatakse igapäevaselt.

Riskijuhtimise töörühm

Enno Lend, rektor
Martti Kiisa, õppeprorektor
Tarmo Sildeberg, arendusprorektor
Marek Simulman, kommunikatsiooni ja turunduse juhtivspetsialist
Jaana Vatsar, rektori abi
Elo Viljus, personaliosakonna juhataja

Küsimuste puhul pöörduda tel 666 4500 või e-post tktk@tktk.ee

 

 

 


 • Jaga: