Materjaliõpetus - Tallinna Tehnikakõrgkool

Materjaliõpetus

Esimeses peatükis tehakse lugejale kokkuvõte jäätmete lühiajaloost, hilisemates peatükkides käsitletakse aga jäätmete liike, jäätmekäitlust ja termodünaamika põhimõtteid. Raamatu autori peamiseks […]
Hiljutised nanotehnoloogia edusammud on avanud täiesti uue tee biomeditsiiniliste uuringute valdkonnas. Raamat uurib mitmeid keskkonnasõbralikke tehnoloogiaid, pakub informatiivset ülevaadet erinevatest […]
Raamat annab ülevaate multifunktsionaalsetest nanotekstiilidest, jätkusuutlikest ja tarkadest tekstiilidest, kaetud või lamineeritud tekstiilmaterjalidest ning nende rakendustest. Lisaks saab raamatust põhjalikumalt […]
Artiklikogumikus tutvustatakse süsinikul põhinevaid nn intelligentseid materjale, mida kasutatakse informatsiooni-, kommunikatsioonitehnoloogiates, biomeditsiinilistes rakendustes (hüpotermia ravi, ravimite väljatöötamine), ehitustehnoloogias jm. Antud […]