Prindi

Algas avalduste vastuvõtt Tallinna Tehnikakõrgkooli07.05.2020

Sellest nädalast 9. juuli kella 12ni saab esitada sisseastumisavaldusi Tallinna Tehnikakõrgkooli. Kuues instituudis on valida üheksateistkümne õppekava vahel.

Kokku saab sellel õppeaastal kandideerida 810 tasuta õppekohale, et omandada kolme, kolme ja poole või nelja aastaga rakenduskõrgharidus sotsiaalteaduste, teeninduse, tehnika, tootmise ja ehituse ning ärinduse ja halduse valdkonnas. Täiesti uue õppekavana saab sellest aastast logistikainstituudis õppida ostu- ja hankekorraldust.

Kandideerida saab kesk- või kutsekeskharidusega või sellele vastava välisriigi haridusega kas päeva- või kaugõppe õppekohale. Vastuvõtt toimub paremusjärjestuse alusel lõputunnistuse keskmisest hindest lähtuvalt. Rakendusarhitektuuri ja autotehnika õppekavadel tuleb lisaks sooritada sisseastumiskatsed või erialasobivustest.

Õppetöö toimub TTK peamajas, Tallinn, Pärnu mnt. 62 või Lääne-Virumaal, Mõdrikul, Tiigivahe tee 2 (TTK Teenusmajanduse instituudi õppekavad ja tootmise ja tootmiskorralduse kaugõppe õpperühm).

TTK on ühinenud elektroonse sisseastujate infosüsteemiga SAIS ja avaldus tuleb esitada internetis. Neid, kelle lõpetatud kooli andmeid  ja hindeid ei ole andmebaasides, samuti kutseõppeasutuste lõpetanutel tuleb haridusandmed oma avaldusele laadida või kooli vastuvõtule edastada. Täpsem info on leitav sisestatavalt avalduselt.

Avalduste ja dokumentide vastuvõtt kohapeal (kui avalduse esitamine SAISis ei ole võimalik) toimub  25. juunist 9. juulini tööpäevadel kl 9-12-ni TTK peamajas, Pärnu mnt.62 või teenusmajanduse instituudis aadressil: Lääne-Virumaa, Mõdriku,Tiigivahe tee 2.

TTK-st saadav rakenduskõrgharidus on tasemelt võrdne ülikooli bakalaureuseõppega, kuid sisult rakenduslik, lõpetajad saavad rakenduskõrghariduse diplomi ja neile omistatakse bakalaureuse kraad.

Vastuvõtuinfo: 6664516, 6664521 (tööpäevadel kl 9-14) vastuvott@tktk.ee

EDUKAT KANDIDEERIMIST!


  • Jaga: