Prindi

Algava õppeaasta tervitus rektor Enno Lendilt26.08.2019

Austatud TTK üliõpilased ja töötajad!

Iga õppeaasta toob kaasa muudatusi nii organisatsioonile kui ka selle liikmeskonnale. TTK laborimaja ümber on tellingud ja sees toimub ehitustegevus. Seetõttu saame tajuda mõningat segadust ja ruuminappust. Lõpule jõuab Tallinna Tehnikakõrgkooli ja Lääne-Viru Rakenduskõrgkooli ümberkorraldus ning õppeaasta alguses alustab tööd teenusmajanduse instituut Mõdrikul.
Uue instituudi loomine, jätkuv ehitustegevus, õppekavade ja õppeprotsessi edendamine, elukestva õppe ja rakendusuuringute läbiviimine ning projektides osalemine viitab meie kõrgkooli sihikindlale arengule. Hariduse omandamise laiemas kontekstis, sh ka spetsialistiks kujunemisel ei toimu asjad liiga kiiresti ja iseenesest – edasiminekuks on vaja toetavat õpikeskkonda ja kõigi osapoolte tahet ning koostoimet.
Kui ma mõtlen üliõpilastele, siis mõned teist sisenevad õppekava lõpetamisetappi, kaevad omandatud ja puuduvate ainepunktide bilanssi. Õpinguid alustavad üliõpilased puutuvad kokku hoopis teistsuguste küsimustega, olgu selleks kohanemine uues keskkonnas või teineteist toetava rühma, sõpruskonna loomine. Meie kõigi ülesandeks on toetada ja suunata üliõpilaste õpinguid, nende kujunemist vastutustundlikeks ja algatusvõimelisteks spetsialistideks.
Kuigi algav õppeaasta on meie kõrgkoolile mitmeti uudne ja teistsugune, sobib lõpetada tuntud vanasõnaga: ela õppimise tarvis ja õpi elamise tarvis!

Tegusat õppeaastat soovides
Enno Lend


  • Jaga: