Prindi

Betooniühing premeeris ehitusinstituudi lõputööd27.06.2019

Eesti Betooniühing andis välja 2019. aasta üliõpilaspreemiad betooni ja betoonehitust käsitleva õppetöö edendamiseks ja tulemusrikkamaks muutmiseks, TTK ehitusinstituudist pälvisid tunnustuse Kerdo Kütt ja Ranno Rannamäe oma lõputöö eest.

Küti ja Rannamäe hoonete ehituse õppekaval sellel aastal kaitstud lõputöö „Defektide kaardistamine sildade tehnilise seisukorra hindamisel kasutades ehitusinfo mudelit” tabas juhendaja TTK professor Martti Kiisa sõnul aktuaalset teemat. „Sildade seisukorra hindamisel kasutatavad meetodid ei pruugi keeruliste ning ulatuslike kahjustuste korral alati anda piisavat ja üheselt mõistetavat informatsiooni“, ütles Kiisa. Töö tugevaid külgi kommenteerides tõi ta välja edukalt ära kasutatud laserskaneerimise ja fotogramm-meetria abil koostatud ehitusinfo mudeleid, tänu millele oli ka lõpptulemus praegu kasutatavatest meetoditest märgatavalt tõhusam ja visuaalselt ülevaatlikum. „Väljatöötatud meetod on kohe rakendatav ja Tallinna Tehnikakõrgkool võtab selle betoonkonstruktsioonide seisukorra hindamisel peale testperioodi kasutusse“, lubas Kiisa.

Ühing andis preemiad veel Aleksei Stepanovile Taltechist ja Klaid Melnikovile Eesti Maaülikoolis kaitstud magistritöö eest.

Rohkem infot ja ülevaade kõikidest auhinnatud töödest leiab siin: https://bit.ly/2KFAL5Y


  • Jaga: