Prindi

Eriolukorra info: muudatused õppetöö korralduses 15. maist08.05.2020

Pärast 15. maid soovitame üliõpilastel kasutada õppeaasta lõpuni maksimaalselt distantsõppe võimalusi.

Vajadusel saab alates 15. maist korraldada kõigi osapoolte (õppejõud, üliõpilane, kõrgkool) kokkuleppel kontaktõpet, sh seminare, praktikume, eksameid, kuni kümneliikmelistes gruppides. Praktikate, eksamite ja lõputööde kaitsmise korraldamisel tuleb järgida nakkuse leviku tõkestamiseks kõiki tervisekaitse reegleid, soovitusi ja kehtivaid piiranguid. Desinfitseerimisvahendid ja ühekordsed maskid on koolis kohapeal saadaval. Juhul, kui kontaktõppe läbiviimisel ei ole võimalik tagada kehtestatud reeglite järgimist, tuleb leida võimalused nende korraldamiseks distantsilt. Detailsema info õppetöö korraldamisest pärast 15. maid saavad üliõpilased instituutidest.
Üliõpilasel on õigus (nt pereliikme kuulumine riskirühma) keelduda kontaktõppest. Sel juhul tuleks leida kõigile osapooltele sobiv lahendus, näiteks jätkata õppetööd distantsilt. Sellistel juhtudel palume teavitada õppejõudu ja kokku leppida edasised tegevused.

Õppurid, kes on kontaktõppe ajaks või ajal nakatunud koroonaviirusesse, peavad täitma oma kodanikukohust ja andma sellest koolile teada. Teate edastab koolile ka Terviseamet hetkest, kui info nendeni jõuab.


  • Jaga: