Prindi

Haridus- ja teadusministri Mailis Repsi kõne Tallinna Tehnikakõrgkooli rektori inaugureerimisel ja uuenenud õppehoone avamisel23.09.2020

Austatud rektor, õppejõud, üliõpilased, head külalised!
Elu ilma pidulike sündmusteta on nagu pikk teekond ilma vahepeatusteta. Nii tõdesid juba vanad kreeklased ja nõndasamuti paistab see ka tänapäeval. Täna on meil põhjust pidulikku hetke nautida ja rõõmu tunda lausa mitmel põhjusel.

Oleme avamas Eesti suurima rakenduskõrgkooli, Tallinna Tehnikakõrgkooli, uuenenud õppehoonet ja laborimaja. Nende seinte vahel pakutakse kõrgharidusõpet riigile olulistel erialadel – teede ehitusest hoonete ehituseni, autotehnikast ja masinaehitusest robootikani ning veel paljudes teistes vajalikes valdkondades.

Võib öelda, et Tallinna Tehnikakõrgkool on alati tähtsaks pidanud kaasaegset töökeskkonda ja –vahendeid. Seda suurem on nüüd koolipere – ja meie kõigi – rõõm õpperuumide uuenduskuuri üle.

Kvaliteedihindamisel on tõstetud esile Tallinna Tehnikakõrgkooli head varustatust tehnoloogiliste vahenditega ja digitehnoloogiate juurutamist. Kiidusõnu on pälvinud tõhus koostöö tööandjatega õppekavade arendamisel. Tööandjad on rahul, kuna kõrgkoolist tulevad tööturule erialaspetsialistid ja keskastme juhid just nende jaoks vajalikel kutsealadel.

Kuid tööandjate ootused võivad muutuda üsna kiiresti, sest esiplaanile kerkivad üha uued vajadused komptentsete spetsialistide järele. Nii kasvavad ka tööandjate ootused haridussüsteemile. Tulevikus on vaja veelgi paindlikumaid taseme- ja täiendusõppe võimalusi, et töötajad saaksid pidevalt teadmisi uuendada ja oskusi lihvida ning teha seda ka pisikeste õpiampsude kaupa. Üheks väljakutseks on uute õppevormide otsimine. Õppurid vajavad rohkem nõustamist, kuna aina keerulisem on pakutavas orienteeruda. Tugeva koolina saab Tallinna Tehnikakõrgkool selle kõigega hakkama.

Tugevust näitab seegi, et kooliga sai liidetud Lääne-Viru rakenduskõrgkool ning õpe laienes Lääne-Virumaale. Loodan, et sünergias Mõdriku instituudiga suudetakse ärinduse ja ettevõtluse oskusteavet senisest laialdasemalt pakkuda ka tehnikaerialadel.

Eesti on väike ja iga inimene hinnas. Seetõttu on väga oluline, et igaüks jõuaks oma haridusteel võimalikult kaugele. Paindlike õpiteede kujundamiseks on tarvis tihedamat koostööd kõrgkoolide ja kutseõppeasutuste vahel. Tallinna Tehnikakõrgkool on selles osas hea näide.

Ütlesin, et täna on põhjust rõõmu tunda mitmel põhjusel. Me ei kogunenud siia ju üksnes hooneid imetlema ja õppetegevust kiitma, vaid ka rektori inauguratsioonitseremooniaks.

Rektor Enno Lend alustab oma kolmandat ametiaega. See on kinnituseks, et tema tegevusega kõrgkooli arengu suunamisel on rahul nii koolipere kui tööandjad. Lisan veel, et juhirolli edukal täitmisel on olnud olulisel kohal ka Enno Lendi tasakaalukus organisatsiooni juhtimisel, kõrge asjatundlikkus erialavaldkondades ja hea suhtlusoskus.

Soovin rektorile jätkuvat indu ja energiat kooli juhtimisel, sest uued ja keerulised olukorrad toovad uusi väljakutseid. Neile tuleb vastata. Soovin jõudu ja kordaminekuid nii rektorile kui kogu kooliperele uues võimalusterohkes ja toetavas õppekeskkonnas!

Tänan tähelepanu eest.


  • Jaga: