Prindi

Tallinna Tehnikakõrgkool osaleb kahes EMP koostööprogrammist rahastatud projektis13.07.2020

Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) Balti teaduskoostööprogramm toetab tänavu nelja kõrgkoolidevaheliste hariduskoostöö projekti kokku 423 165 euroga, järgnevaks kaheks aastaks sai rahastuse üks Tallinna Tehnikakõrgkooli projekt, teises on TTK partneriks Tartu ülikoolile.

Tallinna Tehnikakõrgkooli projektiga luuakse elektrooniline töövihik Eesti ja Islandi ettevõtete piiriülestest ülesannetest. Partnerina osaleb TTK rõiva ja tekstiili instituut Tartu ülikooli projektis, millega luuakse õppematerjale tekstiilitudengitele ning võrreldakse kohaliku lambavilla kasutamist ja tööstust Eestis ja Norras.

TTK majandusvaldkonna juhtivõppejõu Helen Kiisi sõnul võimaldab e-töövihik tuua õppetöösse rohkem ettevõtete tegelikke probleeme ja kaasuseid, mille lahendamine aitab üliõpilastel saada paremat aimu majandusvaldkonnas ning ettevõtetes toimuvast ja peaks muutma veelgi praktilisemaks nii õppimise kui õpetamise. „Teeme koostööd ettevõtetega nii kohalikul kui rahvusvahelisel tasandil ja TTK üliõpilased saavad projekti ajal võimaluse lühiajaliseks õpirändeks Islandi Akureyri Ülikooli, et teha koostööd saareriigi üliõpilaste, õppejõudude ning ettevõtetega. Kaasaegne tööjõuturg ei tunne riikide piire ja üliõpilased saavad juba õpingute ajal konkurentsieelise töömaailma sisenemiseks ja endale meelepärase karjääri kujundamiseks“, rääkis Helen Kiis.

Rõiva ja tekstiili instituudi lektori Diana Tuuliku sõnul valmivad Tartu ülikooliga koostöös Eesti ja Norra lambavilla omadusi selgitavad kataloogid. „Need on mõeldud tekstiilivaldkonna tudengitele, ettevõtetele ning lambakasvatajatele ja kirjeldavad lambavillast toodetud ja tehniliste omaduste selgitamiseks testitud kangaid ning nende valmistamisprotsesse. Loodetavasti on töö aluseks kohaliku tekstiiltooraine suuremal väärtustamisel ja hilisemal tootearendusel“ märkis Tuulik.

SA Archimedese vanemspetsialist Sabina Sägi sõnul oli programmi taotlusvoor avatud keset koroonapandeemiat ja taotlusi esitati tavapärasest mõnevõrra vähem. „Võime uhked ja õnnelikud olla, et Eesti kõrgharidusasutused mõtlevad mitu sammu ette ning esitatud taotluste kvaliteet oli väga hea, toetuse saanud projektide keskmine hinne oli 88 punkti 100st,» sõnas ta.

Euroopa Majanduspiirkonnast on partneritena kaasatud Oslo Metropolitan University, The Arctic University of Norway, University of Akureyri, University of South-Eastern Norway, Telespinn AS ning Eestist Tallinna Tehnikakõrgkool ja ettevõte Muru Minimill.

Euroopa Majanduspiirkonna kõrghariduse koostööprojektid tugevdavad kõrgkoolidevahelist pikaajalist koostööd, edendavad kõrghariduse rahvusvahelistumist, tõstavad õppetöö kvaliteeti ning võimaldavad üliõpilaste ja õppejõudude erialaste teadmiste ja oskuste täiendamist rahvusvahelises keskkonnas. Rohkem informatsiooni leiab sihtasutuse kodulehelt. Järgmine Euroopa Majanduspiirkonna kõrghariduse koostööprogrammi taotlusvoor on 2021. aasta kevadel.


  • Jaga: